Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
au obilno
au prostrano
au ugodno
au bout nakraj
au commencement, adv ispočetka
au fond nadno
au matin, adv ujutro
au milier de sred
au milieu de posred
au něon neonka
au pied bez pripreme
au pied odmah
au plus vite, adv najbrže
au revoir dovidjenja
au salut, f otpozdrav
au sens le plus u najširem smislu
au soir, adv uveče
au son slušanje
au sort, v kockati se
au-dedans u
au-dedans unutra
au-dehors izvan
au-dehors napolje
au-dela i nešto iznad toga
au-dela i nešto više
au-dela odande
au-dela s one strane
au-dessous ispod
au-dessous niže
au-dessous odozdo
au-dessous pod
au-dessus iznad
au-dessus nad
au-dessus odozgo
au-dessus preko
au-dessus više
au-dessus de, adv povrh
au-devant (is)pred
au-devant poći u susret kome
au-devant u susret
au-du jour u svitanje
aubain stranac
aubain tuđin
aubaine iznenađenje
aubaine korist
aubaine neočekivani dobitak
aubaine sreća
aube osvit dana
aube početak
aube zora
auberge gostionica
auberge krčma
auberge omladinski dom
aubergine, m patlidžan
aucun, e ijedan
aucun, e ikakav
aucun, e iko
aucun, e neki
aucun, e nijedan
aucun, e nikakav
aucun, e niko
aucun nikoji
aucunement nikako
audace drskost
audace hrabrost
audace smjelo
audace smjelost
audacieusement drsko
audacieusement hrabro
audacieux, a smeo
audible čujan
audience gledaoci
audience interes
audience nailaziti na povoljan prijem
audience naklonost
audience pažnja
audience prijem
audience publika
audience publika je tu knjigu srdačno prihvatila
audience slušaoci
audience, f sudjenje
audience suđenje
audience ugled
audience uticaj
audio- visuel audio- vizuelan
audit obračunska revizija
auditeur, trice revizor
auditeur, trice slušalac
auditeur, trice vojni sudija
audition audicija
audition preslušavanje
audition, f saslušanje
audition slušanje
auge bure
auge, f karlica
auge kofa
auge korito
auge kotlina
auge oluk
auge uvala
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: au
- prevod za riječ: au

Naš jezik Francuski jezik
au dehors de spolja, adv
audicija audition
audio- vizuelan audio- visuel
aukcija adjudication
aukcija enchere
aukcija vacation, f
auspuh collecteur
autentičan authentique
auto automobile
auto fourgon
auto věhicule, m
autobus autobus, m
automat automate, m
automatska kolica chariot
automatska vrata battant, e
automatski auto-actif, ive
automatski automatique
automatsko upravljanje autoguidage
automehaničar motoriste, m
automobil automobile, f
automobil voiture, f
automobilista automobiliste, n
automobilizam automobilisme, m
automobilska guma bandage
automobilski automobile
automobilski far phare, m
automobilski konvoj convoi
automobilski put chaussěe
autonoman autonome
autor auteur
autoritativan autoritaire
autoritet autoritě
autoritet oracle, m
autorizovan autorisě, e
autorsko pravo auteur
autostrada grand-route
autsajder outsider, m


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| an | as | u | tu | aux | eau | a | nu | ou | ru | vu |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba