Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
rabâchage, m brbljanje
rabâchage, m često ponavljanje
rabâchage, m prepričavanje
rabâcheur, n preklapalo
rabais, m devalvacija
rabais, m odbitak
rabais, m popust
rabais, m snižena cena
rabaisser, vb oboriti cenu
rabaisser, vb sniziti
rabaisser, vb spustiti
rabaisser, vb staviti niže
rabaisser, vb umanjiti
rabat-joie, m neugodnost
rabat-joie, a turoban čovek
rabat-joie, m žalostan
rabattage, m hajka
rabattage, m obaranje
rabattage, m odbitak
rabattage, m okresivanje
rabattage, m popust
rabattage, m porubljivanje
rabattage, m previjanje
rabattage, m rabat
rabattage, m rušenje
rabattre, vb izravnati
rabattre, vb oboriti
rabattre, vb odbiti
rabattre, vb popustiti
rabattre, vb smanjiti
rabattre, vb spustiti
rabioter, vb imati sitnu zaradu
rabioter, vb potkradati
rabioter, vb šićariti
râble, m krsta
râble, m mešalica
râble, m žarač
rabonnir, vb poboljštati
rabonnir, vb popraviti
rabot, m rende
rabot, m strug
rabotage, m mašinsko vadjenje rude
raboter, vb rendati
raboter, vb strugati
rabouoillěre, f jazbina
rabouoillěre, f pećina
rabouoillěre, f zečja rupa
raboutissage, m sastavljanje
raboutissage, m sklapanje
raboutissage, m spoj
rabrouer, vb brecnuti se
rabrouer, vb grditi
rabrouer, vb ispsovati
rabrouer, vb surovo odbiti
racaille, f bofl
racaille, f izmet
racaille, f ološ
raccommoder, vb dovesti u red
raccommoder, v pokrpiti
raccommoder, vb pomiriti
raccommoder, vb popraviti
raccommoder, vb popravljati
raccord, m sastavljanje
raccord, m spajanje
raccourci, a kus
raccourci, a skraćen
raccourci, a skupljen
raccourci, a stisnut
raccourci, a zgrčen
raccourcir, vb kratiti
raccourcir, v prekratiti
raccourcir, vb stisnuti
raccourcir, vb zbiti
raccourcissement, m skraćenje
raccourcissement, m skraćivanje
raccourcissement, m skupljanje
raccourcissement, m smanjenje
raccoutrer, vb krpiti
raccoutrer, vb popraviti
raccroc, m potez
raccroc, m slučaj
raccroc, m sreća
raccrocher, vb dočešati se
raccrocher, vb hvatati
raccrocher, vb obesiti
raccrocher, vb podići
raccrocher, vb zakačiti
race, f koleno
race, f loza
race, f naraštaj
race, f narod
race, f narodnost
race, f pasmina
race, f pleme
race, f poreklo
race, f porodica
race, f potomstvo
race, f rasa
rachat, m dokup
rachat, m oslobodjenje
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rler
- prevod za riječ: rler

Naš jezik Francuski jezik
rabat bonification
rabat diminution
rabat rabattage, m
raboš taille, f
racija descente
racija filet
racija rafle, f
racionalan rationnel, a
račun addition
račun bordereau
račun calcul
račun compost
račun compte
račun děpens
račun facture
račun měmoire, m
račun note, f
račun quittancer, vb
račun raison, f
račun (u kafani i sl.) consommation
račun molim addition
računajući od jouissance
računajući od sutra compter
računanje calcul
računanje comptage
računanje compte
računanje numěration, f
računanje opěration, f
računanje u glavi calcul
računar calculateur, trice
računar compteur
računar computer
računar ordinateur, m
računarski comptable
računati compter
računati escompter
računati spěculer, vb
računati se compter
računoodstvo comptabilitě
računovođa comptable
računovodstven comptable
računovodstvena knjiga de comptes
računovodstveni caměral, e
računovodstvo comptage
računski comptable
račva attache
račva crampe
račva enfourchure
račva fourchon
račvanje děrivation
račvanje embranchement
račvanje enfourchure
račvanje fente
račvanje fourche
račvanje fourchure
račvanje ramification, f
račvast fourchu, -e
račvati brancher
račvati se bifurquer
račvati se fendre
rad activitě
rad besogne
rad collier
rad course
rad fonction
rad jus
rad labeur
rad main-d´oeuvre, f
rad malfaçon, f
rad manoeuvre, f
rad marche, f
rad occupation, f
rad oeuvre, f
rad opěration, f
rad ouvrage, m
rad pendage, m
rad roulement, m
rad travail, m
rad ( hod ) mašine chasse
rad (mašine) fonctionnement
rad na brzu ruku bâclage
rad na dogovor marchandage, m
rad na traci chaine
rad u tri smjene ěquipe
radan actif, ive
radan diligent, e
radan industieux, -euse
radar guet
radarsko praćenje guet
radi faveur
radi grâce
radi se o vašoj koži il y va de votre intěret
radi-oprema appareillage
radijacija ěmanation
radijacija ěmission
radijacija irradiation
radijator calorifere
radijator radiateur, m
radije mieux, adv
radije plutôt, adv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rler
- prevod za riječ: rler


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| f | u | i | b | rt | o | m | a | s | or | ru | y |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba