Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
all celi
all cijeli
all cio
all cjelina
all i pored toga
all medjutim
all međutim
all potpuno
all sasvim
all sav
all svaki
all sve
all svi
all svuda
above all glavno
above all nadasve
above all više svega
above-all glavno
above-all više svega
accidentally nehotično
acoustically akustično
actually stvarno
actually u pravi čas
actually u stvari
actually zaista
additionally pored toga
additionally sem toga
additionally uz to
adverbially priloški
after all najzad
air balloon vazdušni balon
air-balloon vazdušni balon
all at once najedanput
all day long po cio dan
all day long povazdan
all inion savezni
all right u redu
all round potpun
all round svestran
all sorts of things koješta
all the best sve najbolje
all the more utoliko više
all together đuture, u đuture
all-band širokopojasni
all-directional u svim pravcima
all-electric potpuno elektrificir
all-electronic potpuno elektronski
all-inion savezni
all-optical potpuno optički
all-pass svepropusni
all-pass filter fazni filter
all-purpose univerzalan
all-purpose višenamjenski
all-round potpun
all-round svestran
all-round svuda
all-round u svim pravcima
all-round univerzalan
all-rounder specijalista
all-subsonic čisto podzvučan
all-supersonic čisto nadzvučan
all-transistor potpuno tranzistoriz
all-welded cio zavaren
allay savladati
allay smanjiti
allay suzbiti
allay ublažiti (bol)
allegation izgovor
allegation navod
allegation navodjenje
allegation navođenje
allegation tvrdjenje
allegation tvrđenje
allege izjaviti
allege navoditi
allege pozvati se na
allege tvrditi
alleged navodni
allegedly navodno
allegiance odanost
allegiance vernost
allegiance vjernost
allegoric alegorija
allegoric amblem
allegory alegorija
allegory amblem
allergic alergičan
allergy alergija
alleviate olakšati
alleviate ublažiti
alleviate umanjiti
alleviation olakšanje
alley drvored
alley hodnik
alley kuglana
alley prilaz kući
alley prolaz kući
alley sokak
alley staza
alley uska ulica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: all
- prevod za riječ: all

Naš jezik Engleski jezik
p.pr. od fall fallen
proš. od fall fell
proš. od shall should
shall not shant


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ail | ale | ally | alt | awl | ball | ali | call | ala | fall | gall | hall | alo | ill | pall | tall | wall |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba