Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a temperature variation promjena temperature
abecedarian po abecedi
agrarian agrarni
agrarian poljoprivredni
air bearing vazdušni jastuk
air bearing vazdušno ležiš
angularity ugaonost
antilogarithm antilogaritam
antilogarithm numerus
antiquarian antikvaran
antiquarian starinski
apiarist pčelar
apparition avet
apparition pojava
apparition prikaza
apparition utvara
aquarium akvarijum
aria arija
arid dosadan
arid neplodan
arid sasušen
arid suv
arid suvoparan
arise dizati se
arise naići
arise nametnuti se
arise nastajati
arise nastati
arise pojaviti se
arise poticati
arise proizlaziti
arise uskrsnuti
arise ustajati
aristocracy aristokratija
aristocrat aristokrata
aristocrat plemić
arithmetic aritmetika
arithmetic aritmetički
arithmetic item aritmetički podatak
arithmetic item aritmetičko polje
arithmetic mean aritmetička srednja
arithmetic unit aritmetička jedinica
arithmetical aritmetički
arithmetization aritmetizacija
arithmograph aritmograf
array variable promjenljiva
auxiliaries pomoćni uređaj
avarice pohlepa
avarice tvrdičluk
avarice škrtost
avaricious gramziv
avaricious gramziv, gramzljiv
avaricious pohlepan
babbit bearing izliveno ležište
ball bearing kuglični ležaj
ball bearing kuglično ležište
barbarian divljak
barbarian varvarin
barbaric nekulturan
barbaric varvarski
bariated od barijuma
bariated sa barijumom
baricentric baricentarski
baricentric težišni
barium barij
bearing azimut
bearing držanje
bearing goniometar
bearing ležaj
bearing ležište
bearing nosač
bearing odnos
bearing osnova
bearing položaj
bearing ponašanje
bearing pravac
bearing smjer
bearing veza
bearing angle azimutski ugao
bearing area površina nalijeganja
bearing box kućište ležaja
bearing box čahura ležaja
bearing brass ležišna posteljica
bivariate dvomjerni
bivariate sa dvije vrijednosti
bulgaria Bugarska
bulgarian Bugarin
bulgarian Bugarkinja
bulgarian bugarin
bulgarian bugarkinja
bulgarian bugarski
caricature karikatura
carious truo
chariot kola
charitable bolećiv
charitable dobrotvoran
charitable izdašan
charitable milosrdan
charity dobrotvorna priredba
charity dobrotvorno društvo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ari
- prevod za riječ: ari

Naš jezik Engleski jezik
advokatska kancelari lawyer's office
advokatska kancelari solicitor's office
akvarijum aquarium
antikvarijat antique dealer
antikvarijat second-hand bookshop
antilogaritam antilog
antilogaritam antilogarithm
aparat za zavarivanj welding machine
arija air
arija aria
arija melody
arija music
arija tune
ariš larch
aristokrata aristocrat
aristokratija aristocracy
aritmetička jedinica arithmetic unit
aritmetička srednja arithmetic mean
aritmetički arithmetic
aritmetički arithmetical
aritmetički podatak arithmetic item
aritmetičko polje arithmetic item
aritmetika arithmetic
aritmetizacija arithmetization
aritmograf arithmograph
autogeno zavarivanje autogenous
barica pool
barica puddle
baricentar barycenter
baricentar barycentre
baricentarski baricentric
baricentarski barycentric
barij barium
barijera barrier
barikada barricade
barikada na putu roadblock
baritron barytron
baždariti calibrate
baždariti gauge
bescarinska zona duty-free zone
bescarinski duty-free
besposličariti dawdle
besposličariti fiddle
bezvred. stvari trumpery
blezgarija nonsence
brbljarija chatter
brbljarija rigmarole
brodarina waterage
Bugarin bulgarian
bugarin bulgarian
čari magic
čari spell
carica empress
carica queen
carina custom duty
carina custom
carina customs
carina duty
carina tariff
carina toll
carinarnica custom-house
carinarnica customs house
carinarnica customs officer
carinarnica customs post
carinik custom's official
cariniti collect custom duties
carinska taksa custom duty
carinska tarifa custom tarrif
čeono zavarivanje butt welding
cestarina toll
članarina fee
darivanje presentation
deklarirati declare
demilitarizovana zon demilitarized zone
detinjarija puerility
djetinjarija childishness
djetinjarija puerility
drumarina toll
drvenarija woodwork
egalitarizam egalitarianism
elektrolučno zavariv arc welding
gazdarica hostess
gazdarica housewife
gazdarica landlady
gazdarica mistress
gazdarica proprietress
gitarist guitarist
gospodarica mistress
gospodariti dominate
gospodariti manage
gospodariti overrule
gospodariti predominate
gospodariti prevail
gospodariti reign
gospodariti rule
gospodariti tyranize
gospodariti wield
grnčarija crockery
grnčarija pottery
gusariti pirate
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ari
- prevod za riječ: ari


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| arc | are | aria | arid | arm | art | pri | ali | ari | ?ari | tri |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba