Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mask krinka
mask kriti
mask maska
mask maskirati (se)
mask maskirati se
mask pretvarati se
gas-mask gas-maska
oxygen mask maska za kiseonik
unmask demaskirati
unmask razobličiti
unmask razotkriti
unmask skinuti masku

Naš jezik Engleski jezik
bal pod maskama masquerade
demaskirati unmask
gas-maska gas-mask
gruba omaška blunder
maska cloak
maska crust
maska disguise
maska goggles
maska mask
maska za kiseonik oxygen mask
maskara mascara
maskarada pageant
maskenbal masquerade ball
maskerada masquerade
maskirati disguise
maskirati (se) mask
maskirati se be in disguise
maskirati se mask
maskota mascot
nemaskiran undisguised
omaška error
omaška inadvertence
omaška misdeed
omaška oversight
omaška slip
plinska maska respirator
skinuti masku unmask


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ask | bask | masa | cask | maska | mast | mack | mark | mass | mase | musk | mak | task |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba