Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
autobalance automatski balans
autobalance ravnoteža
balance balans
balance balansirati
balance bilanca
balance biti u ravnoteži
balance klatno
balance odmeriti
balance odmjeriti
balance ostatak
balance preostali deo
balance protivteža
balance ravnoteža
balance saldo
balance simetrija
balance uporediti
balance uravnoteženje
balance uravnotežiti
balance vaga
balance an account poravnati račun
balance card kartica stanja
balance card saldo kartica
balance counter brojač salda
balance lever poluga za izravnjava
balance of accounts bilans
balance sheet bilans
balance sheet zaključni račun
balance-sheet bilans
balance-sheet zaključni račun
balanced izjednačen
balanced simetričan
balanced skladan
balanced uravnotežen
balancer djelitelj napona
balancin balansiranje
balancin saldiranje
balancin simetriranje
balancin uravnoteženje
balavcing uravnoteženje
beam-balance terazije
counter- balance weigh protiv teret
counterbalance protivteža
current balance otvoreni saldo
net balance čisti saldo
outbalance nadmašiti
outbalance pretegnuti
overbalance prevaga
overbalance prevagnuti
overbalance promeniti ravno
overbalance uneravnotežiti
precision balance tačna vaga
semibalanced polubalansni
semibalanced poluuravnotežen
spring balance opružna vaga
spring balance terazije
spring-balance terazije
torsion balance torzijska vaga
trade balance trgovački bilans
trial balance zbir otvorenih stavk
unbalance asimetrija
unbalance neuravnoteženost
unbalanceable neravnoteživ
unbalanced neizjednačen
unbalanced nesimetričan
unbalanced nesređen
unbalanced neuravnotežen
well-balanced uravnotežen

Naš jezik Engleski jezik
bala bale
bala bundle
bala package
ambalaža container
ambalaža package
ambalaža packing
automatski balans autobalance
balada ballad
balans balance
balansiranje balancin
balansirati balance
balast ballast
balastna lampa ballast lamp
balastno opterećenje sand load
balav slobbery
balaviti slaver
bez balasta unballasted
cimbala dulcimer
cimbala harpsichor
globalan global
ispunjen balastom ballasted
morska obala offing
morska obala seaboard
morska obala seacoast
morska obala seashore
obala bank
obala beach
obala coast
obala littoral
obala river bank
obala shore
obala side
obala strand
obala waterside
obala reke riverside
obala rijeke riverside
osloboditi balasta unballast
polubalansni semibalanced
strma obala bluff


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bald | bale | balk | ball | bal | balm | obala | ala | baza | bara | ala | gala | baba | baka | lala | balav | mala |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba