Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
air balloon vazdušni balon
air-balloon vazdušni balon
astroballistic astrobalistički
autobalance automatski balans
autobalance ravnoteža
balance balans
balance balansirati
balance bilanca
balance biti u ravnoteži
balance klatno
balance odmeriti
balance odmjeriti
balance ostatak
balance preostali deo
balance protivteža
balance ravnoteža
balance saldo
balance simetrija
balance uporediti
balance uravnoteženje
balance uravnotežiti
balance vaga
balance an account poravnati račun
balance card kartica stanja
balance card saldo kartica
balance counter brojač salda
balance lever poluga za izravnjava
balance of accounts bilans
balance sheet bilans
balance sheet zaključni račun
balance-sheet bilans
balance-sheet zaključni račun
balanced izjednačen
balanced simetričan
balanced skladan
balanced uravnotežen
balancer djelitelj napona
balancin balansiranje
balancin saldiranje
balancin simetriranje
balancin uravnoteženje
balavcing uravnoteženje
balcony balkon
balcony galerija
balcony platforma
bald bezbojan
bald običan
bald ogoljen
bald ćelav
bald headed ćelav
bald-headed ćelav
baldly bez okolišanja
baldly oskudno
baldly otvoreno
baldly siromašno
bale bala
bale denjak
bale jamčiti
bale nesreća
bale omot
bale paket
bale presovat u bale
bale roba
bale složiti u bale
baleful koban
baleful mračan
baleful poguban
balitron balitron
balk balvan
balk greda
balk greška
balk ignorisati
balk medja
balk međa
balk neuspeh
balk neuspjeh
balk ometati
balk prepreka
balk promašaj
balk propustiti
balk smetnja
balk zadržavati
balk zaobići
balkan balkanski
ball bal
ball gruda
ball igranka
ball klube
ball klupko
ball kugla
ball kuglica
ball lopta
ball bearing kuglični ležaj
ball bearing kuglično ležište
ball cage okvir kugličnog leža
ball governor centrifugalno reguli
ball joint kuglasti zglob
ball joint loptasti zglob
ball mill mlin loptaš
ball test brinelovsko ispitiva
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: bal
- prevod za riječ: bal

Naš jezik Engleski jezik
bal ball
ambalaža container
ambalaža package
ambalaža packing
astrobalistički astroballistic
automatski balans autobalance
bal pod maskama masquerade
bala bale
bala bundle
bala package
balada ballad
balans balance
balansiranje balancin
balansirati balance
balast ballast
balastna lampa ballast lamp
balastno opterećenje sand load
balav slobbery
balaviti slaver
bale drivel
bale slobber
balega dung
balerina ballerina
balet ballet
baletan ballet dancer
baletski igrač ballet dancer
baletski igrač ballet-dancer
balistički ballistic
balistika ballistics
balitron balitron
balkanski balkan
balkon balcony
balon balloon
balon demi john
balon demi-john
balon dirigible
balon mantil raincoat
balsam baim
balsamovati embalm
balsamovati mummy
baltičko more baltic sea
balvan balk
balvan beam
balvan blockhead
balvan chump
balvan junk
balzam balm
balzam unguent
balzamirati embalm
bez balasta unballasted
bubalo mug
cimbala dulcimer
cimbala harpsichor
čimbale cymbals
fudbal football
fudbal socker
fudbaler footballer
fudbalski klub football club
futbal football
futbal socker
globalan global
globalni world-wide
ispunjen balastom ballasted
jednostruki kabal single cable
ka obali ashore
kabal, kabel cable
kobalt cobalt
lumbalna punkcija spinal tap
maskenbal masquerade ball
morska obala offing
morska obala seaboard
morska obala seacoast
morska obala seashore
na obali ashore
obala bank
obala beach
obala coast
obala littoral
obala river bank
obala shore
obala side
obala strand
obala waterside
obala reke riverside
obala rijeke riverside
obale margin
obalne vode shore
obalni coastal
obalno područje littoral
obalska zona shore area
obalski pojas shore area
obalski radnik stevedore
osloboditi balasta unballast
pljosnati kabal flat cable
plosnati kabal flat cable
polubalansni semibalanced
prema obali shoreward
presovat u bale bale
priobalni inshore
priobalni pojas hinterland
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: bal
- prevod za riječ: bal


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bol | ral | bad | bag | bail | bald | bale | bala | balk | ball | balm | ban | bar | bas | bat | bawl | bay | val | ba | mal | kal | al | pal |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba