Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
maladjusted neprilagodjen
maladjusted neprilagođen
maladjusted nesložan
malady bolest
malaria malarija
malay malajac
malay malajski
malay malajski jezik
marmalade marmelada
marmalade pekmez

Naš jezik Engleski jezik
mala slum
abnormalan abnormal
anomalan anomalous
binormalan binormal
decimalan dacimal
decimalan decimal
formalan formal
heksadecimalan sedecimal
heksadecimalan sexadecimal
imalac holder
maksimalan maximal
mala brzina slow rate
mala fotografij midget
mala fotografija midget
mala jahta xebec
mala kapacitivnost anticapacitance
mala kapela oratory
mala kliješta pliers
mala kočija pill box
mala kočija pill-box
mala količina ace
mala kuća pill box
mala kuće pill-box
mala kula turret
mala mes.radnja shamble
mala mesarska radnja shamble
mala metla whisk
mala mrlja fleck
mala osa minor axis
mala pašteta patty
mala ravnina facet
mala truba cornet
malajac malay
malajski malay
malajski jezik malay
malaksalost exhaustion
malaksalost slackness
malaksao exhausted
malaksao slack
malaksati exhausted
malaksati faint
malaksati slack
malaksavati languish
malarija malaria
malati paint
maximalan maximum
minimalan minimal
minimalan minimum
nenormalan abnormal
nenormalan strange
nenormalan kraj aband
normala average
normala normal state
normala vertical
normalan normal
normalan tip normal
povratna decimala repeater
primalac addressee
primalac receiver
primalac recipient
primalac podataka data sink
sedecimalan sedecimal
sva mala slova lowercase
termalan thermal
uzimalac uzoraka sampler
vremenski optimalan time-optimal


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mapa | mada | bala | ala | masa | maca | maza | mana | ala | malo | magla | gala | malj | mali | mama | mal | malay | male | malt | mula | lala |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba