Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
dam brana
dam gat
dam nasip
dam prepreka
dam preprečiti
dam prepriječiti
adamant dijamant
adamant postojan
adamant čvrst
damage gubitak
damage kvar
damage naškoditi
damage oštetiti
damage oštećenje
damage šteta
damageable lako pokvarljiv
damaged oštećen
damaged pokvaren
damages naknada štete
damages odšteta
dame dama
dame gospodja
dame gospođa
damming stavljanje brane
damming uspor
damn kletva
damn proklinjati
damn psovati
damp mokar
damp ovlažiti
damp prigušiti
damp vlaga
damp proof otporan na vod
damp proofing izolacija protiv vla
damp-proof otporan na vodu
damped ovlažen
damped prigušen
damping kvašenje
damping vlaženje
damping capacity kapacitet amortizova
damping capacity prigušenost
damsel gospodjiva
damsel gospođica
fundament osnov
fundament temelj
fundamental bitni
fundamental elementaran
fundamental fundamentalan
fundamental korjenit
fundamental načelan
fundamental osnovni
fundamental osnovno pravilo
fundamentalist fundamentalist(a)
macadam drobljen kamen
madam godpodja
madam godpođa
madam gospodjica
madam gospođica
misdamenor prestup
quondam nekadašnji
quondam prijašnji
report of damage izvještaj o šteti
spillway dam prelivna brana
suffer damage postradati
undamaged neoštećen
undamaged nepokvaren
undamped neprigušen
underdamp potprigušiti
underdamping potprigušivanje

Naš jezik Engleski jezik
dama dame
dama lady
dama queen
fundament bed
fundamentalan fundamental
fundamentalist(a) fundamentalist
jednom u sedam godin septennial
nauka o rudama mineralogy
posut zvezdama starry
posut zvijezdam starry
sa pregradama septate
sedam seven
sedamdeset seventy
sedamdeseti seventieth
sedamnaest seventeen
sedamnaesti seventeenth


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | am | ram | dah | cam | dom | dab | dad | dame | dama | damn | damp | daw | day | dan | dim | dar | dram | ham | jam | da |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba