Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
im jesam
a long time ago odavno, odavna
access time vrijeme pristup
acclaim buran aplauz
acclaim klicati
acclaim odobravanje
acclaimt proglasiti
acclimatise navići se
acclimatise prilagoditi se
acclimatize prilagoditi se
accompaniment pratnja
acidimeter kiselinometar
acidimeter mjerilo kiseline
acidimetry mjerač kiseline
acoustimeter mjerač jačine zvuka
acrimonious jedak
acrimonious razdražljiv
acrimonious zajedljiv
acrimony gorčina
acrimony jetkost
acrimony zajedljivost
acrimony žučnost
active time vrijeme čuvanja
add time vreme sabiranja
add time vrijeme sabiranja
after images izgled poslije
afterimage slika koja ostaje
aim cilj
aim ciljati
aim gađati
aim meta
aim namjeravati
aim nišan
aim nišaniti
aim nišanjenje
aim smjerati
aim svrha
aim težiti
aim težnja
aim at naperiti
aimless besciljan
akimbo podbočen
aliment hrana
aliment izdržavanje
aliment podrška
alimentary hranljiv
alimentary prehrambeni
alimony alimentacija
alimony hranjenje
alimony izdržavanje
alkalimetric alkalimetrijski
alsimag alsimag
altimeter altimetar
altimeter visinometar
animal skotski
animal životinja
animal životinjski
animal-wax životinjski vosak
animate nadahnut
animate nadahnuti
animate obodriti
animate oduševiti
animate ohrabriti
animate oživiti
animate pokrenuti
animate vedar
animate živ
animate živahan
animated živahan
animation svježina
animation veselost
animation živahnost
animosity mržnja
animosity neprijateljstvo
animosity zloba
animus predubedjenje
animus predubjeđenje
animus zlonamernost
animus zlonamjernost
antimagnetic antimagnetski
antimatter antimaterija
antimeson antimezon
antimicrophonic protiv mikrofonije
antimissile protivprojektil
antimonide antimonid
antimonite antimonit
antimony antimon
approximate blizak
approximate dostizati
approximate približan
approximate približiti
approximate primaći
approximate sličan
approximated aproksimiran
approximated približan
approximated približno dat
approximately otprilike
approximately približno
approximation aproksimacija
approximation približavanje
approximation približna vrijednost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: im
- prevod za riječ: im

Naš jezik Engleski jezik
im them
akronim acronym
alimentacija alimony
alimentacija sustenance
alkalimetrijski alkalimetric
alsimag alsimag
altimetar altimeter
anoniman anonymous
anoniman authorless
anoniman nameless
antimagnetski antimagnetic
antimaterija antimatter
antimezon antimeson
antimon antimony
antimonid antimonide
antimonit antimonite
aproksimacija approximation
aproksimiran approximated
Arhimedov archimedean
arhimedski archimedean
asimetričan unsymmetric
asimetrija asymmetry
asimetrija skew
asimetrija skewness
asimetrija unbalance
asimilacija assimilation
asimilovati assimilate
asimptota asymptote
asimptotski asymptotic
asimptotski asymptotical
asortiman assortment
asortiman selection
autokolimator autocollimator
azimut azimuth
azimut bearing
azimut-elevacija azel
azimutni azimuthal
azimutski ugao bearing angle
besprimeran unexampled
besprimeran unparalleled
besprimeran unprecedented
besprimjeran unexampled
besprimjeran unparalleled
besprimjeran unprecedented
bez primesa self
bez primesa solid
bez primese pure
bez primjes pure
bez primjesa absolute
bez primjesa self
bez primjesa solid
bezdimni smokeless
bezdimni barut cordite
bezimen anonymous
bezimen nameless
bezimen unknown
bijeli lim terne
bijeli lim tin-iron
bijeli lim tin-plate
bimatron bimatron
bimetal bimetal
bimetalan bimetallic
bimetalizam bimetalism
bimolekularan bimolecular
bimorfan bimorph
binarno-decimal binary-decimal
binarno-decimalni bidecimal
biti spojen cijevima be piped into
boje dima smoky
borba sa bikovima bullfight
čekić sa slobodnim h drop hammer
centimetar centimeter
čeznut za nečim ache
ćilim carpet
ćilim gobelin
ćilim rug
ćilimm rug
čim as soon as
čim as soou as
čim directly
čim since
čim when
cimbala dulcimer
cimbala harpsichor
čimbale cymbals
čime whereby
čime wherewith
čime? what with?
cimet cinnamon
čimpanza chimpanzee
čimule sprout
crtica (imeđu dvije hyphen
dali želiš snimiti p do you want to save changes to
dati drugo ime rename
dati nadimak nickname
decimalan dacimal
decimalan decimal
decimalni razl. decimal
decimalni razlomak decimal
decimalni zarez decimal point
decimetar decimetre
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: im
- prevod za riječ: im


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | aim | am | ime | ?im | iz | um | kim | dim | him | if | imp | in | is | it | rim | lim | tim | ih |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba