Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
format format
format format naredbe
format format podatka
format formatirati
format oblik
format veličina
address format format adrese
auto format automatsko oblikovan
AutoFormat automatsko formatir.
autoformat automatsko formatira
autoformat automatsko oblikovan
credit information informacija o kredit
deformation deformacija
deformation deformacija, promjen
file format organiziranje podat.
format name naziv oblikovanja
formation formacija
formation formatiranje
formation oblikovanje
formation postrojenje
formation stvaranje
formats used korišteni oblici
freedom of information pravo pristupa držav
information informacija
information obavijest
information obavještajni
information obavještenje
information obavjrštanje
information podatak
information leak curenje informacija
informative informativan
leak information otkriti podatke
obtain information dobiti informacije
permanent deformation trajna deformacija
plastic deformation plastična deformacij
prikaz dok. u neformat.obl. draft mode
reformation ispravljanje
reformation poboljšanje
reformation preinačenje
reformation preustrojstvo
reformatory popravni dom
source of information izvor informacija
title format format teksta
transformation prelaz
transformation preobražaj
transformation preoobražaj
transformation pretvaranje
transformation promena
transformation promjena
transformation transformacija
u-format u-format
unformatted neformatiran
unformatted slobodnog formata
zoned format nepakovani format

Naš jezik Engleski jezik
format format
format layout
format size
automatsko formatir. AutoFormat
automatsko formatira autoformat
autotransformatorski autoinductive
bit-informatika bit
format adrese address format
format naredbe format
format podatka format
format teksta title format
formatiranje formation
formatirati format
informativan informative
neformatiran unformatted
nepakovani format zoned format
reformator reformer
slobodnog formata unformatted
transformator transformer
transformator za sim bazooka
u-format u-format


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| forma | doormat | dormant | foray | forbad | foreman | foremast | forest | forget | forgot | form | formal | former | fort | normal | u-format |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba