Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
hog svinja
aeropsychograph aeropsihograf
biorthogonal bioortogonalan
hedgehog jež
hogshead 238 litara
hogshead mjera za tečnost
hogshead veliko bure
lithography litografija
mahogani mahagonija
mahogany mahagoni
mahogany mahagonij
orthographic pravopisni
orthography ortografija
orthography pravopis
tachogram izvještaj tahometra
tachograph tahograf

Naš jezik Engleski jezik
aeropsihograf aeropsychograph
tahograf tachograph


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bog | hor | cog | dog | fog | hod | hag | hob | hoe | hop | rog | hot | how | hoy | hug | jog | hol | log | tog |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba