Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
dog ker
dog obrtač
dog pas
bulldog buldog
bulldog clip spajalica
dogged nepopustljiv
dogged tvrdoglav
dogged uporan
doggish gadan
doggish pseći
dogma dogma
dogma versko načelo
dogma vjersko načelo
dogmatic dogmatičan
hang dog lupež
hang-dog lupež
sheepdog ovčarski pas
watchdog stražar
watchdog uređaj za upozoravan

Naš jezik Engleski jezik
brodogradilište dockyard
brodogradilište shipyard
brodograditelj shipbuilder
brodograditelj shipwright
brodogradnja ship building
brodogradnja ship-building
brodogradnja shipbuilding
buldog bulldog
danska doga dane
doga mastiff
dogadjaj adventure
događaj adventure
dogadjaj case
događaj case
dogadjaj event
događaj event
događaj hap
događaj occasion
dogadjaj occurence
događaj occurence
dogadjaj occurrence
događaj occurrence
dogadjaj scene
događaj scene
dogled binoculars
dogled spy glass
dogled spy-glass
dogledan near
dogma doctrine
dogma dogma
dogmatičan dogmatic
dogmatičan opinionated
dogoditi befall
dogoditi se come
dogoditi se ensue
dogoditi se happen
dogoditi se intervene
dogoditi se occur
dogorijevati die down
dogovarati negotiate
dogovarati settle
dogovarati se parley
dogovor agreement
dogovor arrangement
dogovor compac
dogovor deliberation
dogovor settlement
dogovor treaty
dogovoran deliberative
dogovoriti se arrange
dograditi upgrade
dogradnja annex
dogradnja outhouse
inžinjer brodogradnj naval architect
komora dogorijevanja afterburner
komora dogorijevanja aftercooler
nadograditi extend
nadograditi upgrade
nadogradnja building extension
naknadni dogad. sequel
naknadni događaj sequel
nedogledan immense
neobičan dogadj oddity
neobičan događaj oddity
pozorišni dogled opera glass
redoslijed događaja flow
tajan dogovor collision
tvrdoglav dogged
tvrdoglav intractable
tvrdoglav nice
tvrdoglav obdurate
tvrdoglav obstinate
tvrdoglav pertinacious
tvrdoglav perverse
tvrdoglav piggish
tvrdoglav pigheaded
tvrdoglav refractory
tvrdoglav restive
tvrdoglav self opionioned
tvrdoglav self-opionioned
tvrdoglav stiff necked
tvrdoglav stiff-necked
tvrdoglav stiff
tvrdoglav stubborn
tvrdoglav unyielding
tvrdoglav wayward
tvrdoglavac mule
tvrdoglavost contumacy
tvrdoglavost obstinacy
tvrdoglavost perversity
u nedogled as far as the eye can see


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| do | dok | bog | dom | cog | dug | dig | doc | doe | dot | fog | hog | rog | jog | log | doga | don | tog |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba