Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
jam džem
jam gomila
jam gužvanje
jam marmelada
jam navala
jam ometati
jam pekmez
jam pritezati
jam sabiti
jam slatko
jam zaribati
jam zastoj
jam zbiti se
antijaming zaštita od smetnji
jamb dovratnik
jamb prozorski okvir
pajamas pidžama
pyjamas pidžama
traffic jam zastoj u saobraćaju

Naš jezik Engleski jezik
beskamatni zajam loan without interest
bogat bojama picturesque
dati u zajam lend
dijamant adamant
dijamant diamond
dijametralan diametrical
dojam impression
dojam sensation
efektivni dijametar effective diametar
jama barrow
jama burrow
jama hole
jama pit
jama scoop
jama well
jamac bail
jamac guarantee
jamac sponsor
jamačan sure
jamačno surely
jamčenje pawn
jamčevina bail
jamčevina deposit
jamčiti avouch
jamčiti bale
jamčiti ensure
jamčiti guarantee
jamčiti mortgage
jamčiti vouch
jamstvo gage
jamstvo guarantee
jamstvo safeguard
jamstvo security
kopati jamu burrow
najam hire
najam lease
najam rent
najamna linija tie line
najamnički mercenary
najamnik mercenary
najamnik myrmidon
najamnik pensioner
najamnina rent
obujam circumference
obujam size
otpor deformacijama yield stress
podnajam sublease
pojam apprehension
pojam concept
pojam idea
pojam notion
pojam za tračenje search word
posuti mrljama speckle
predujam advance
previsok.najam. rack-rent
previsoka najamnina rack rent
sajam fair
sajam mart
sajam tehnike technical fair
slivna jama sink-hole
srednji dijametar pich diameter
štampanje sa kopijam print through
tavanica jame roof
u bojama duge iridescent
uzajam.odnos proportion
uzajaman mutual
uzajaman reciprocal
uzajamna admitansa transadmittance
uzajamna veza correlate
uzajamna zavis. interdependence
uzajamna zavisnost interdependence
uzajamni odnos proportion
uzajamno intercourse
uzajamno nezavisan uncorrelated
uzajamno optuživati recrimination
uzajamnost reciprocity
vazdušna jama air pocket
vazdušna jama air-pocket
zajam advance
zajam loan
zajamčiti assure
zajamčiti safeguard
zajamčiti secure


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sam | am | jama | ram | cam | jaz | dam | jad | jak | ham | ja | jab | jag | jamb | jar | jaw | jay |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba