Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
jade kljuse
jade raga

Naš jezik Engleski jezik
jad distress
jad sorrow
jad woe
bojadisati dye
bojadisati paint
dojaditi be fed up with
hiljada thousand
hiljaditi thousandth
hiljadu thousand
hiljadu jedna noć arabian nights
hiljadugodina millennium
jadac wishbone
jadan deplorable
jadan miserable
jadan paltry
jadan pitiable
jadan poor
jadan rueful
jadan sorry
jadan woeful
jadan wretched
jadati se squawk
jadikovanje complaining
jadikovanje lament
jadikovanje plaint
jadikovanje squawk
jadikovanje wail
jadikovati complain
jadikovati moan
jadikovati moan
jadikovati wail
jadnik, jadnica wretched person
Jadran Adriatic
jadranski Adriatic
koji jadikuje plaintive
olimpijada Olympic Games
plejada constellation
vijadukt viaduct


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| nad | rad | ad | kad | bad | cad | gad | jaz | pad | dad | fad | jak | had | ja | jod | jab | jade | jag | jam | jar | jaw | jay | lad | mad | jed | sad | wad |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba