Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
bootmaker obućar
cabinetmaker stolar
decision-making centre centar odlučivanja
dressmaker krojač
dressmaker krojačica
filigree-maker's shop filigranska radnja
make izrada
make izraditi
make izvršiti
make napraviti
make naterati
make natjerati
make načiniti
make postati
make postojati
make praviti
make predpostavljati
make proizvod
make sklop
make uraditi
make učiniti
make zaradjivati
make zarađivati
make činiti
make a joke našaliti se
make a mistake griješiti
make a mistake pogriješiti
make a noise bučiti
make a noise galamiti
make an application natjecati se
make an excuse ispričati se
make an inventory popisati
make an offer nuditi
make drunk napiti
make excuses izgovarati se
make frostbitten mrazom oštetiti
make inquiries about ... obavijestiti se o ..
make nervous nervirati
make noise larmati
make peace miriti
make progress napredovati
make public objelodaniti
make somebody laugh nasmijati
make sore nažuljati
make up osobina
make up priroda
make up sastav
make up šminka
maker stvaralac
maker tvorac
makeshift koji zamjenjuje
makeshift privremen
makeshift za nuždu
makeup izmišljotina
makeup osobina
makeup priroda
makeup sastav
makeup šminka
makeweight dodatak
model-maker modelar
remake iznova
remaking preoblikovanje
shoemaker obućar
shoemaker postolar
toolmaking izrada alata
troublemaker mutikasa
unmake pokvariti
unmake uništiti
watch maker sajdžija
watchmaker sajdžija
watchmaker časovničar
watchmaker's shops časovničarska radnja

Naš jezik Engleski jezik
mak poppy
basamak stair
dati nadimak nickname
decimalni razlomak decimal
dirka za razmak space key
domak nearness
domak reach
domak reach
dvostruki razmak double space
farmakolog pharmacologist
farmakologija pharmacology
foto.snimak panel
fotografski snimak panel
izmak expiry
izmaknuti evade
izrada makete breadboarding
kablovske makaze snips
kačamak hominy
kačamak meal
kajmak cream
kao zamak palatial
klimaks climax
kratak razmak span
makar although
makar at least
makar kako wild
makar neki whatever
makaroni macaroni
makaze clippers
makaze scissors
makaze shear
makaze snip
makaze za lim shearing machine
makaze za podr. snuffers
makaze za podrezivan snuffers
makaze za žicu wire-shears
Makedonac Macedonian
Makedonija Macedonia
makedonski Macedonian
maketa breadboard
maketa dummy
maketa model
maketa proposal
maketa setup
maklen sycamore
maknuti displace
maknuti move
maknuti set in motion
makoji whatever
makro pimp
makro naredba macro
makrografija macrography
maksima maxim
maksimalan maximal
maksimalni napon tenacity
maksimalno povećati maximize
maksimalno umanjiti minimize
maksimum maximum
mehanizam pomaka feed gear
momak bachelor
momak bloke
momak boy
momak guy
momak jack
momak nipper
momak servant
nadimak by name
nadimak by-name
nadimak nickname
nadimak sobriquet
nadomak near
napraviti snimak snapshot
naramak pruća fag(g)ot
neotesan momak bumpkin
odlomak excerpt
odlomak extract
odlomak fragment
odlomak paragraph
odlomak picce
odlomak scrap
odlomak section
odlomak shiver
odlomak snatch
odlomak splinter
odmakao advanced
odmaknuti se shift
okvir za pomak po do scroll box
omaknuti se slip up
pa makar even if
pomak feed
pomak shift
pomak skip
pomakni prema dole move down
pomakni prema gore move up
pomaknut shifted
pomaknuti move
pomaknuti unazad backspace
potomak brat
potomak descendant
potomak offsprin
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mak
- prevod za riječ: mak


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lak | ma | mek | mrk | pak | rak | mlak | mrak | ?ak | jak | mac | mack | mad | mag | make | mal | man | map | mar | mark | mask | mat | may | mah | oak | umak | ma? | muk |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba