Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
mark cilj
mark markirati
mark meta
mark mrlja
mark obeležiti
mark obilježiti
mark obilježje
mark ocijeniti
mark otisak
mark oznaka
mark označiti
mark pečatiti
mark staviti oznaku
mark stepenska crtica
mark trag
mark zapaziti
mark znak
mark žig na uvu
annotation mark oznaka zabilješke u
be in the market for imati potrebu
benchmark referentna tačka
benchmark run uporedni tok
birth mark mladež
blackmarket crna burza
bookmark knjiška oznaka
bookmark traka
bookmark znak
check mark oznaka uz naredbu
check mark oznaka uz naredbu iz
column marker oznaka širine stupca
earmark žig na uhu
earmarked obilježen
earmarked rezervisan
flea market buvlja pijaca
landmark beleg
landmark biljeg
landmark orijentir
mark off podijeliti
mark off razgraničiti
mark out odrediti
mark out odvojiti
market cena
market cijena
market kupovati
market kurs
market pazar
market pijaca
market promet
market tražnja
market trgovati
market trgovina
market tržište
market tržnica
market situation tržišne prilike
marketable dobra prodja
marketable dobra prođa
marketing marketing
marketplace pijaca
marking gauge paralelno crtalo
marksman majstor u gađanju
marksman nišandžija
marksman strelac
marksman strijelac
note mark oznaka napomene
open market otvoreno tržište
pock marked boginjav
pock marked rohav
pock-marked boginjav
pock-marked rohav
postmark poštanski žig
question mark upitnik
question mark znak pitanja
question-mark upitnik
question-mark znak pitanja
quotation marks navodnici, navodnice
quotation-marks navodnici
remark bilješka
remark napomena
remark napomenuti
remark opaska
remark primedba
remark primetiti
remark primijetiti
remark primjedba
remark zapaziti
remarkable izvanredan
remarkable nabadan
remarkable naročit
remarkable neobičan
remarkable osobit
remarkably neobično
revision marks oznaka revizije
slanted mark ukošeno označavanje
tape mark oznaka trake
timing mark vodeća oznaka
to mark off podeliti
to mark out odrediti
to mark out odvojiti
trade mark fabrički znak
trade mark zaštitni žig
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mark
- prevod za riječ: mark

Naš jezik Engleski jezik
demarkaciona linija demarcation line
marka brand
marka stamp
marka tab
marka (poštanska) postage stamp
markantan imposing
marketing marketing
markirati mark
markiz marquis
markiza marchioness
marksist(a) marxist
marksista marxian
marksistički marxian
marksizam Marxism
marksizam marxism
zalepiti marku affix
zalijepiti mark affix


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bark | marka | mrk | dark | hark | lark | mack | mar | mar | mare | mart | mask | murk | nark | park | mak |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba