Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
academy of music muzička akademija
accumulate gomilati
accumulate nagomilati
accumulate nakupiti
accumulation akumulacija
accumulation gomila
accumulation hrpa
accumulation nagomilavanje
accumulation uvećanje
accumulation zgrtanje
accumulator akumulator
accumulator gramzljivac
accumulator gramžljivac
accumulator kolektor
accumulator skupljač
ammunition muinicija
ammunition municija
amuck besom. napadati
amuck biti van sebe
amuck bjesomučan
amuck bjesomučno napadati
amuck bosomučan
amuck izbezumiti se
amuse zabavljati
amuse zanimati
amusement razonoda
amusement zabava
amusing zabavan
amusing zanimljiv
animus predubedjenje
animus predubjeđenje
animus zlonamernost
animus zlonamjernost
as much as isto toliko koliko
as much as toliko mnogo kao
autonomus nezavisan
azimuth azimut
azimuthal azimutni
beer mug krigla
bismuth bizmut
bismuthine bizmutin
chamber music kamerna muzika
communal opštinski
communal zadružni
commune komuna
commune opština
communicate biti u vezi
communicate komunicirati
communicate opštiti
communicate prenositi podatke
communicate saopštavati
communication komunikacija
communication prenos podataka
communication saopćenje , predavan
communications komunikacije
communicative komunikativan
communion drugarstvo
communion opštenje
communion pričest
communique kominike
communique zvanično saopš.
communique zvanično saopštenje
communism komunizam
communist komunist
communist komunistički
communiti avet
communiti zajednica
community istovetnost
community istovjetnost
community opština
community općina
community zajednica
commutable promenljiv
commutable promjenljiv
commutation ublaženje kazne
commutation zamena
commutation zamjena
commutator komutator
commutator menjač
commutator mjenjač
commutator prebacivač
commute menjati
commute mijenjati
commute trampiti
commute zameniti
commute zamijeniti
cumulation nagomilavanje
cumulation nagomilavnje
cumulative celokupan
cumulative cjelokupan
cumulative sav
cumulative zajednički
cumulative zbirni
deaf-mute gluhonijem
deaf-mute gluvonijem
demur nećkati se
demur odbijati
demur prigovarati
diplomatic immunity diplomatski imunitet
dissimulate kriti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mu
- prevod za riječ: mu

Naš jezik Engleski jezik
mu him
akumulacija accumulation
akumulator accumulator
akumulator battery
akumulatorska posuda battery box
akumulatorski srebro silvercel
azimut azimuth
azimut bearing
azimut-elevacija azel
azimutni azimuthal
azimutski ugao bearing angle
besomučan possessed
besomučan rabid
bistabilni multivibr trigger
bizmut bismuth
bizmutin bismuthine
bjesomučan amuck
bjesomučan possessed
bjesomučan rabid
bjesomučno napadati amuck
bosomučan amuck
burmut snuff
burmutica snuff box
burmutica snuff-box
čemu why
čemu? what?
čimule sprout
ćumur charcoal
demultiplikator reduction gear
destimulirati discourage
diplomatski imunitet diplomatic immunity
dodatak pismu postscript
dremuckanje nap
dremuckati nap
emulzija emulsion
emulzija za brušenje slurry
evrokomunizam eurocommunism
fabrika municije munition factory
fomula formula
formula formula
formular form
formuliranje, formul wording
formulisati formulate
gde mu drago wherever
gdje mu drago wherever
gonič mula mule
greška u programu bug
humus humus
imati na umu bear in mind
imati na umu mind
imućan opulent
imućan podded
imućan wealthy
imućan well off
imućan well to do
imun immune
imun prosperous
imunitet immunitiy
imunitet, imunist immunity
imunizacija immunization
izmučen brigama care worn
izmučen brigama care-worn
izmučiti tire
izmučiti torture
javno komunalno pred utility services
jednačina, formula equation
kamerna muzika chamber music
kamuflaža camouflage
kamuflirati camouflage
ključ (muzički) clef
ključ - muzički clef
ko mu drago whoever
koji mu drago whatever
koji mu drago whichever
koji mu drago whosoever
koji nema kičmu spineless
koji stimulira provocative
komuna commune
komunalan municipal
komunalan public
komunalije public service
komunicirati communicate
komunikacija communication
komunikacije communications
komunikativan communicative
komunist communist
komunistički communist
komunizam communism
komutacioni sto board
komutator commutator
komutator switchboard
konjska muva gad fly
konjska muva gad-fly
kopati jamu burrow
kustos (muzeja) curator
kustos (muzeja) custodian
lakmus papir litmus paper
limun lemon
limunada lemonade
limuzina limousine
limuzina saloon car
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mu
- prevod za riječ: mu


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | ma | tu | mu | me | mi | mo | mud | muf | mug | mum | my | muk |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba