Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
spore spora

Naš jezik Engleski jezik
napraviti raspored schedule
neusporediv incomparable
prom. raspored transpose
promijeniti raspored transpose
raspored apportionment
raspored arrangement
raspored lay out
raspored lay-out
raspored schedule
raspored setup
raspored spacing
raspored stand
raspored timetable
rasporediti allocate
rasporediti arange
rasporediti arrange
rasporediti array
rasporediti assort
rasporediti grade
rasporediti marshal
rasporediti sort
raspoređen situated
raspoređen situation
raspoređen spaced
raspoređivač allotter
raspoređivač scheduler
raspoređivanje allocation
raspoređivanje spacing
rasporedjivati dispose
raspoređivati dispose
s vremenom usporen time-delayed
sa usporenim djelova time-delayed
spored.kolosek meeting
spored.kolosek side-track
spored.kolosek siding
sporedan accessary
sporedan accessory
sporedan accidental
sporedan adventitious
sporedan secondary
sporedan secondary
sporedan ukus spice
sporedna pojava by-effect
sporedna stanica way-station
sporedna zgrada outbuilding
sporedna zgrada outhouse
sporedni auxillary
sporedni devious
sporedni side
sporedni dohodak perquisite
sporedni kolosijek meeting
sporedni kolosijek side track
sporedni kolosijek siding
sporedni proiz. by-product
sporedni proizvod by product
sporedni proizvod by-product
sporedno zanim. by-work
sporedno zanim. side-line
sporedno zanimanje by work
sporedno zanimanje side line
sporedno značenje connotation
unijeti u raspored schedule
usporediti collate
usporen slow
usporen slugged
vremenski raspored schedule


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| adore | afore | ashore | aspire | spor | bore | core | fore | gore | lore | more | ore | pare | poke | pole | pope | pore | pork | port | pose | pre | pure | sabre | scare | scone | scope | score | scorn | sere | share | shire | shoe | shone | shore | shorn | short | shove | sire | sloe | slope | sporo | smoke | snare | snore | snort | sole | some | sone | sorb | sore | sort | space | spade | spar | spare | spark | sparse | spate | sperm | sphere | spice | spike | spine | spire | spiry | spite | spoil | spoke | sponge | spoof | spook | spool | spoon | spoor | spora | sport | spot | spouse | spout | spree | spry | spume | spur | spurge | spurn | spurt | stare | stoke | stole | stone | store | storey | stori | stork | storm | story | stove | sure | sword | swore | sworn | tore | whore | wore | yore |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba