Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
aid aparatura
aid namet
aid novčana pomoć
aid pomagalo
aid pomagati
aid pomići
aid pomoć
aid pomoćnik
aid potpomagati
aid potpomoći
aid potpora
aid sredstvo
aforesaid gore pomenuti
aforesaid gore rečeni
afraid prestrašen
afraid uplašen
aide de camp ađutant
aide-de-camp adjutant
aide-de-camp ađutant
aided poluautomatski
aided potpomognut
aider joha drvo
aider jova (drvo)
aids pomoćna sredstva
air raid napad
air raid napad iz vazduha
air-raid napad iz vazd.
air-raid napad iz vazduha
air-raid zračni napa
barmaid konobarica
be afraid bojati se
be afraid plašiti se
braid dlaka
braid gajtan
braid oplesti
braid oplet
braid opšiti
braid plesti
braid pletenica
braid splet cveća
braid splet cvijeća
braid splet kose
braid širit
braided opleten
braided pleten
braided upreden
braided širmovan
braided cable pletena zaštita
braided cable širm
braider razboj za pletenje
chambermaid sobarica
dairy maid mljekarica
dairy-maid mlekarica
house maid sobarica
house-maid sobarica
I'm afraid nažalost
inlaid umetnut
laid past. od lay
laid položeni (pp. od lay
laid pp. od lay
maid devojka
maid djevojka
maid služavka
maid of honour kuma
maiden devica
maiden devičanski
maiden devojački
maiden devojka
maiden djevica
maiden djevičanski
maiden djevojački
maiden djevojka
maiden neupotrebljen
maiden nevin
maiden nov
maiden prvi
maiden svež
maiden svjež
maiden uredan
maiden usedelica
maiden usjedelica
maiden čedan
maiden čist
maidenhood djevojaštvo
maidservant služavka
milk maid mljekarica
milk maid muzilja
milk-maid mlekarica
milk-maid muzilja
new laid snesen
new laid svježe
new-laid snesen
new-laid sveže
paid plaćen (proš. od pay
plaid kockasta tkanina
plaid pled
plaid pokrivač
post-paid franko
prepaid franko
prepaid pošt.plaćena
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: aid
- prevod za riječ: aid


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| acid | ad | add | aids | ail | aim | air | amid | and | arid | avid | bid | did | zid | vid | hid | kid | laid | lid | maid | mid | paid | raid | rid | said |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba