Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
safe bezbedan
safe bezbijedan
safe bezopasan
safe blagajna
safe hladnjak
safe kasa
safe neškodljiv
safe oprezan
safe ostava
safe pouzdan
safe siguran
safe spremište
safe tačan
safe zdrav
safe čitav
safe investment sigurno ulaganje, in
safeguard jamstvo
safeguard mere zaštite
safeguard mjere zaštite
safeguard obezbediti
safeguard obezbijediti
safeguard obezbjeđenje
safeguard propusnica
safeguard straža
safeguard zajamčiti
safeguard zaštitinik
safeguard štititi
safeguard čuvati
safety bezbednost
safety bezbijednost
safety sigurnost
safety factor faktor sigurnosti
unsafe nepouzdan
unsafe nesiguran
unsafe opasan
vouchsafe udostojiti
with safety bezbijedno
with safety sigurno


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| cafe | sa?e | sage | sake | sale | same | sane | sate | save |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba