Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sage kadulja
sage mudar
sage mudrac
sage pametan
dosage doza
dosage doziranje
envisage gledati u lice
envisage prosudjivati
envisage prosuđivati
envisage razmatrati
massage masaža
massage masirati
massage trljanje
message cedulja
message dojava
message izveštaj
message izvještaj
message misija
message obaveštenje
message obavijest
message obavještenje
message pismo
message poruka
message poslanica
message poslati obavještenje
message vest
message vijest
message zadatak
message box okvir s porukom
newsagent prodavac novina
passage dodavanje
passage doturanje
passage klanac
passage pasus
passage prolaz
passage put
passage putovanje
passage vozarina
presage nagovestiti
presage nagovijestiti
presage poreći
presage predznak
presage pretskazati
presage proreći
presage slutnja
presage znamenje
sausage aerostat
sausage kobasica
sausage antenna cilindrična antena
usage eksploatacija
usage korisnost
usage običaj
usage ophodjenje
usage ophođenje
usage postupak
usage postupanje
usage praksa
usage primjena
usage upotreba
usage clause registracija upotreb
usage meter brojač za upotrebu
visage lice


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| age | cage | sa?e | gage | page | rage | safe | sag | saga | sake | sale | same | sane | sate | save | stage | swage | usage | wage |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba