Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
sag obesiti se
sag objesiti se
sag otomboljiti
sag padati
sag popustiti
sag sleći se
sag uleći se
sag ustupiti
disagree ne slagati se
disagree svadjati se
disagree svađati se
disagreeble neprijatan
disagreeble neugodan
disagreement neslaganje
disagreement nesloga
disagreement nesuglasica
disagreement sukob
dosage doza
dosage doziranje
envisage gledati u lice
envisage prosudjivati
envisage prosuđivati
envisage razmatrati
massage masaža
massage masirati
massage trljanje
message cedulja
message dojava
message izveštaj
message izvještaj
message misija
message obaveštenje
message obavijest
message obavještenje
message pismo
message poruka
message poslanica
message poslati obavještenje
message vest
message vijest
message zadatak
message box okvir s porukom
newsagent prodavac novina
passage dodavanje
passage doturanje
passage klanac
passage pasus
passage prolaz
passage put
passage putovanje
passage vozarina
presage nagovestiti
presage nagovijestiti
presage poreći
presage predznak
presage pretskazati
presage proreći
presage slutnja
presage znamenje
saga legenda
saga predanje
saga saga
sagacious dovitljiv
sagacious oštrouman
sagacious pametan
sagacious pronicljiv
sagacious razborit
sagacity mudorst
sagacity mudrost
sagacity pamet
sage kadulja
sage mudar
sage mudrac
sage pametan
sausage aerostat
sausage kobasica
sausage antenna cilindrična antena
usage eksploatacija
usage korisnost
usage običaj
usage ophodjenje
usage ophođenje
usage postupak
usage postupanje
usage praksa
usage primjena
usage upotreba
usage clause registracija upotreb
usage meter brojač za upotrebu
visage lice
voltage sag pad napona

Naš jezik Engleski jezik
češagija curry comb
češagija curry-comb
dati saglasnost assent
dobiti saglasnost agree
nesagorio unburnt
nesagoriv incombustible
nesagoriv non-flammable
neusaglašenost anticoincidence
prećutna saglasnost acquiescence
saga saga
sagibati se crouch
saglasan agreeable
saglasan ready
saglasiti s agree
saglasno accordin
saglasno according
saglasno pursuant
saglasnost acceptance
saglasnost accession
saglasnost accord
saglasnost agreement
saglasnost approval
saglasnost compilance
saglasnost compliance
saglasnost concord
sagoren burnt
sagoreti cremate
sagorevanje combustion
sagorijevanje combustion
sagorijevati burn
sagoriti cremate
sagorjeli gasovi burnt gases
samosagorijevanje self-combustion
usaglašavanje adjustment
usaglašenost compatibility


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sav | sam | bag | sat | san | fag | gag | hag | jag | lag | mag | nag | sa | sad | rag | saga | sage | sang | sap | saw | say | slag | stag | tag | wag |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba