Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
tip bakšiš
tip dati napojnicu
tip došapnuti
tip glava
tip istovariti
tip lako udariti
tip nagnuti
tip nagoveštaj
tip nagovještaj
tip napojnica
tip tajno obavest.
tip tajno obavešt.
tip tajno obavijestiti
tip tajno obavještenje
tip taknuti
tip vrh
tip zašiljiti
tip šiljak
antiparallel antiparalelni
antiparastick protivparazitni
antiparticle antičestica
antipathy antipatija
antipathy mržnja
antipathy odvratnost
antipersonnel mine protivpješadijska mi
antiphase protivfaza
antiphase protufaza
antiphase suprotna faza
antiplugging protiv uključiv
antipode antipod
antiproton antiproton
centipede stonoga
constipation zatvor (medic.)
multiple djeljiv
multiple mnogostruk
multiple spojen
multiple višekratnik
multiple višestruk
multiplexor multipleksor
multiplicand množenik
multiplication množenje
multiplication prenos
multiplication razmnožavanje
multiplier množitelj
multiply množiti
multiply množiti se
multiply namnožiti se
multiply pomnožiti
multiply razmnožavati se
multiply uvećati
printing tipe slova
printing-tipe slova
servomultiplier servomultiplikativač
stipend plata
stipend stipendija
stipendiary plaćen
stipulate utvrditi uslove
stipulation odredba
stipulation sporazum
stipulation uslov
tip top prvoklasan
tip top vrhunac
tip-top prvoklasan
tip-top vrhunac
tipping lorry samoistovarivač
tipple alkoholno piće
tipsy nakresan
tipsy pijan
tiptoe ići na prstima
tiptoe na prstima
tiptop najviša tačka
tiptop odlično
tiptop prvorazredan
tiptop vrhunac

Naš jezik Engleski jezik
tip species
tip type
antena tipa v vee antenna
antiparalelni antiparallel
antipatija antipathy
antipatija aversion
antipatija repulsion
antipatija unpleasant
antipod antipode
antiproton antiproton
demultiplikator reduction gear
donji položaj tipke alpha-shift
funkcijska tipka function key
kalotipa calotype
ključna tipka keystroke
kombinacija tipaka key combinations
krokodilska štipaljk alligator clip
lavinski tip avalanche-type
multipleksor multiplexor
normalan tip normal
onaj koji štipa nipper
otipkati type
prototip prototype
servomultiplikativač servomultiplier
štipaljka peg
štipaljke pencers
štipanje nip
štipanje tweak
štipanje mraza tingle
štipati pinch
stipendija scholarship
stipendija stipend
stipendist scholar
stipsa alum
tip datoteke file of type
tip elektronske cije vacutron
tip glavne memorije core storage
tip jedrenjaka clipper
tip magnetofona tropotron
tip pirometra veritron
tip radio-navigatora shoran
tip spektrometr velocitron
tip y y-type
tipičan typic
tipičan typical
tipičan predsta representative
tipka button
tipka key
tipka typebar
tipka kraćeg puta schortcut key
tipka tabulatora tab key
tipka za brzo pokret shortcut key
tipka za ubrzanje accelerator key
tipkati type
tipkati typewrite
tipkovnica keyboard
tipografija press
tiratron - tip tacitron
trioda - tip vibrotron
udarac tipk keystroke
usovni tip avalanche-type
uštipak fritter
vrsta , tip konstruk design
vrsta , tip konstruk type


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| tup | ip | top | dip | hip | lip | tih | nip | pip | rip | sip | kip | tap | tim | ti | tie | tin | tit | trip | zip |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba