Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
a caramel, m karamel
algarade (iznenadni) napad
algarade žestok ukor
apparaître nastati
apparaître pojaviti se
apparaître pokazati se
apparaître uskrsnuti
apparat sjaj
apparat svečanost
apparat velike pripreme
apparaux oprema (broda)
apparaux sportska oprema
arachněen, ne kao paučina
arachněen, ne paučinast
araigne kuka
araigněe dugi prsti
araigněe mreža(za ptice, ribe)
araigněe paučina
araigněe pauk
araigněe tanka dugačka slova
araire, f ralo
araser izravnati
araser nivelisati
araser poravnati
aratoire ratarski
auparavant prije
auparavant prije toga
baragouiner natucati
baragouiner nerazumljivo govoriti
baraque baraka
baraque daščara
baraque koliba
baraque logor
baraque strijeljanje
baraque sve uništiti
baraque trafika
baraterie nemarnost
baraterie prevara
baratin dosta hvale
baratin izgovor
baratin laskanje
baratin laskati
baratin ulagivanje
baratineur, a preklapajući
caarafon bočica
caarafon flašica
camarade cimer
camarade dići ruke
camarade drug
camarade kolega
camarade predati se
camarade prijatelj
camarade sapatnik
camarade saputnik
carabine, e nagao
carabine, e strog
carabine, e žestok
carabinier carinik ( u Španiji)
carabinier karabinjer (vojnik, žadar u Italiji)
caracole puževa kućica
caracole spirala
caracole spiralne stepenice
caracole zavojnica
caractere biti neznačajan
caractere čud
caractere čvrstoća
caractere karakter
caractere masno (slovo)
caractere Morzeova azbuka
caractere narav
caractere nepošten
caractere obilježje
caractere odlučnost
caractere osobina
caractere ovlaštenje
caractere oznaka
caractere priroda
caractere simbol
caractere slovo
caractere velikim slovima
caractere vrsta slova
caractere značaj
caractere značajno djelo
caractere znak
caractěriser (o)karakterisati
caractěriser jasan
caractěriser obilježiti
caractěriser opisati
caractěriser označiti
caractěriser pravi
caractěristique karakterističan
caractěristique karakteristika
caractěristique obilježje
caractěristique osobina
caractěristique oznaka
caractěristique, a svojstven
caractěristique svojstvo
caractěristique značajan
carafe boca
carafe boca sa ledom
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ara
- prevod za riječ: ara

Naš jezik Francuski jezik
"loše izgovarati ""r""" parler gras, -se
(o)karakterisati caractěriser
(stara (priprosta)) žena femme
(to mi (ne)) odgovara fait
(udarac) bičem fouet
a naravno! flute
aparat appareil
aparat dispositif
aparat instrument
aparat machine, f
aparat service, m
aparat za gašenje požara extincteur, -trice
aparat za snimanje zvuka capteur, euse
aparatura accessoire
aparatura appareillage
aparatura ěquipement
aparatura outillage, m
apotekarska labaratorija dispensaire
ar (100 kvadratnih metara) are
aranžirati arranger
aranžirati rěgler, vb
aranžman arrangement
bara ětang
bara flache
bara marais, m
bara mare, f
bara marěcage, m
baraba frappe, f
baraka baraque
baraka cabane
baraka ěchoppe
baratanje maniement, m
baratati jouer
baratati tripoter, vb
barijara barriere
bez gospodara ěpave
bez kvara indemne
bez para bourse
bez para nonpareil, a
bibamara coccinelle
bipolaran bipolaire
biti pun žara feu
biti srodne naravi sympathiser, vb
biti začaran charme
blagajna za izdavanje karata dělivrance
blagodaran reconnaissant, a
brvnara cabane
buvara violon, m
čaranje fascination
čaranje malěfice, m
čaranje sorcellerie, f
čaranje sort, m
čaranje sortilěge, m
čarapa bas
cijena aranžmana forfait
cucla varalica tětine, f
čvarak cretons, n
cvijećara kiosque
daraga bergere
daragi kamen bijou
daščara baraque
daščara ěchoppe
daščara loge, f
deficitaran děficitaire, a
direktan udarac direct, e
dobra stara vremena antan
dočarati ěvoquer, v
doći do svojih para děbours
dogovaranje consultation
dogovaranje děliběrě, e
dogovarati se concerter
dogovarati se děliběrer
dokumentaran documentaire, a
drvenjara sa slamnatim krovom chauniere
dugo tarajati durěe
džarati tisonner, vb
džeparac argent
džepna maramica mouchoir, m
elementaran ělěmentaire
familijaran familier, -ěre
farantovati garant, -e
fotoaparat appareil
garađanin bourgeoisie
garađanstvo bourgeoisie
garađevinska skela ěchasse
garađevinski radovi bâtiment
garancija aval
garancija caution
garancija certificat
garancija couverture
garancija gage
garancija garant, -e
garancija otage, fig
garancija suretě, f
garancija surface, f
garanični bordier, ere
garant fidějusseur
garant garant, -e
garantovano certainement
garantovano faute
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ara
- prevod za riječ: ara


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| arc | jara | are | art | ara | era | bara | para | ada | aha |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba