Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
"aujourd""hui" danas
"aujourd""hui" današnje vrijeme
"aujourd""hui" današnji
"aujourd""hui" prije pet godina
"aujourd""hui" savremeno doba
"aujourd""hui" za 8 dana
a des heures ~ es, -e kasno u noći
á courte durěe, a kratkovečan
á deux ailes, a dvokrilan
á deux bras, a dvokrak
á deux coups, f dvocevka
á deux mains, adv oberučke
á incandescence sijalica
a l' imitation de po ugledu na
á oreilles pendantes, a klempav
á perte de vue, a nepregledan
á perte de vue, adv unedogled
a proximitě immědiate u nepostednoj blizini
á vue d´oeil, adv naočigled
abalourdir oglupaviti
abalourdir otupiti
abalourdir zaglupiti
abandon dići ruke
abandon komotno
abandon napuštanje
abandon odustajanje
abandon ostavljanje
abandon prepustiti
abandon prepustiti (koga) sudbini
abandon prepuštanje
abandon u neredu
abandon ustupanje
abandon ustupiti
abandon zanemaren
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
abandonně, e napušteno biće
abandonně, e nevaljalac
abandonně, e razvratnik
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abandonner klonuti
abandonner na sreću
abandonner napustiti
abandonner odrći se
abandonner odustati
abandonner ostaviti
abandonner povjeriti se
abandonner predati se
abandonner prepustiti
abandonner prepustiti se
abandonner ustupiti
abandonner zanemariti
abandonner zanemariti se
abandonner zapustiti
abasourdir preneraziti
abasourdir zaglušiti
abasourdir zaprepastiti
abâtardir izopačiti
abâtardir izroditi
abâtardir izroditi se
abâtardir pokvariti
abâtardir pokvariti se
abâtardir zakržljati
abdication abdikacija
abdication odricanje
abdication ostavka
abdiquer abdicirati
abdiquer dati ostavku
abdiquer odreći se
abdiquer okaniti se
abdiquer povući se
abdominal, e trbušni
aběcědaire bukvar
aběcědaire početnički
abondance bilje
abondance bogatstvo
abondance govoriti bez pripreme
abondance govoriti lako
abondance izobilje
abondance puno povjerenja
abondance rječito
abondant, e bogat
abondant, e bogat rječnik
abondant, e obilan
abondant, e ostatak
abondant, e plodan
abondant, e prepun
abondant veliki proizvođač vina
abonder biti u izobilju
abonder obilovati
abonder povlađivati
abonder slagati se s nečijim mišljenjem
abord biti pristupačan
abord blizini
abord dolazak
abord najprije
abord odmah
abord pred
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: d?mon
- prevod za riječ: d?mon

Naš jezik Francuski jezik
"ambasada ambassade
"defile děfile
"dizanje soulěvement
"doživljaj expěrience
"imati slabo zdravlje filer
"nepovrediv inviolable
"odjelo habillement
"podmladjena šuma revenue
"pravljenje odlivka moulage
"tvrditi prětendre
"zavodljiv sěuisant
(bočni) podupirač chandelle
(bolesnički, jadan) krevet grabat
(brodski) dnevnik journal
(dati/uzeti) pod zakup ferme
(dijametralno) suprotno (mišljenje i sl.) conter-pied
(dobro) znati ne pas ignorer que
(državna) biblioteka bibliotheque
(električni) prekidač interrupteur, -trice
(fudbalska) lopta ballon
(is)pred au-devant
(istražni) sudija instruction
(iz)vaditi arracher
(iz)vaditi extraire
(izgubiti) predajom forfait
(iznenadni) napad algarade
(junačka) djela fait
(loše/lijepo) odjeven foutu, -e
(malo) sidro grappin
(na dobrom) glasu famě, -e
(na)-dolazeći arrivant, e
(na)dimiti fumer
(na)rod gent
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(od) ptica aviaire
(od) žitarica cěrěalier, ere
(po) svjedočiti attester
(po) tvrditi attester
(po)dijeliti fissurer
(po)sedeti blanchir
(pod)-bosti appuyer
(pravedna/nepravedna) osuda jugě, -e
(preći na) djelo fait
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(pred)osjećaj intuition
(prirodna) sklonost aptitude
(pristajati) odijelo aller
(proističe) sa drugog mjesta ailleurs
(radni) dnevnik journal
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(školski) dnevnik journal
(sportski) događaj event
(sportski) sudija arbitre
(svečana) priredba festivitě
(svečano) obaviti obred cělěbrer
(svjež) vazduh ěvent
(to mi (ne)) odgovara fait
(toliko)dobar koliko i hrabar aussi
(u dječijem govoru) spavanje dodo
(u)daviti se goutte
(udarac) bičem fouet
(ugodan) miris fragnance
(vrlo) rado grâce
(za) daviti ětrangler
(za) daviti se ětrangler
(za)drhtati frěmir
(za)državati garder
(zloupotreba) nadležnosti ingěrence
...znači s jedne strane...,a s druge(...) autant
a to zbog toga, a to zato (da) afin de
abarikada od stabla abattis
abdicirati abdiquer
abdikacija abdication
ada ile, f
adaptacija adaptation, f
adaptirati adapter
aditiv za brzo vezivanje betona catalyseur
aditiv za zgrušnjavanje liaison, f
adjutant aide de camp, m
ađutant juteux, -euse
administracija administration
administracija gestion
administrativac rond- de- cuir, m
administrativac rond-de-cuir, m
administrativni administratif, ive
administrator administrateur, trice
admiral amiral
adresa adresse
adresa couvert, e
adresant destinateur, trice
adresar adresse
adresat destinataire
adut atout
adut retourne, f
advokat attorney
advokat avocat
advokat avouě
advokat solicitor, m
advokati gens de loi
advokati gens de robe
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: d?mon
- prevod za riječ: d?mon


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| f | do | u | i | od | b | o | da | de | m | a | s | ud | y |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba