Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
á ěmoulu šiljasto
á ěmoulu ubojito koplje
a caramel, m karamel
á deux mains, adv oberučke
a l' imitation de po ugledu na
á long terme, a dugoročan
a proximitě immědiate u nepostednoj blizini
á temps, adv blagovremeno
â-bon-compte akontacija
â-bon-compte biti naplaćen
â-bon-compte kapara
abaissement obaranje
abaissement opadanje
abaissement pad
abaissement padanje
abaissement poniženje
abaissement smanjenje
abaissement spuštanje
abandonnement napuštanje
abandonnement pustoš
abandonnement zapuštenost
abattement iznemoglost
abattement klonulost
abattement malodušnost
abattement olakšica
abattement popust
abattement slabost
abattement sniženje
abattement umor
abattre totalement, v zbrisati
abdominal, e trbušni
abětissement, f otupelost
abetissement glupost
abetissement tupost
abetissement zaglupljivanje
abíme, m ambis
abîmě, e oštećen
abîmě, e udešen
abîmě, e uništen
abîmě, e upropašten
abîmer bacati u ponor
abîmer oboriti
abîmer ozljediti
abîmer pokvariti
abîmer potopiti
abîmer pretjerati
abîmer razoriti
abîmer srušiti se
abîmer sunovratiti
abîmer survati se
abîmer uništiti
abîmer zaroniti
abjectement gnusno
abjectement nisko
abolissement poništenje
abolissement ukidanje
abominablement grozno
abominablement odvratno
abominablement ružno
abomination gnuša ih se
abomination strahota
abomination užas
abominer gade mi se
abominer gnušati se
abominer mrzjeti
abonnement pretplata
abonnement pretplatna karta
aboutement nastavak
aboutement podmetač
aboutement spoj
aboutissement biti lpgična posljedica
aboutissement cilj
aboutissement ishod
aboutissement kraj rezultata
aboutissement posljedica
aboutissement vrhunac
abruptement naglo
abruptement strmo
abrutissement glupost
abrutissement, m otupelost
abrutissement surovost
abrutissement tupost
abrutissement zaglupljenje
absolument apsolutno
absolument bezuslovno
absolument neograničeno
absolument nezavisno
absolument sasvim savršeno
absolument uopšteno govoreći
absolutisme, m apsolutizam
abstentionnisme, m apstiniranje
absurdement apsurdno
absurdement besmisleno
absurdement ludo
abusivement pogrešno
abusivement prekomjerno
abusivement pretjerano
acaděmicien, ne akademik
acaděmicien akademizam
acaděmicien, ne akademski
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: m?re
- prevod za riječ: m?re

Naš jezik Francuski jezik
m defile"
m pravljenje odlivka"
m dizanje"
"(sa negacijom) malo guere
"ambasada ambassade
"imati slabo zdravlje filer
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
"namestiti reprendre
"podmladjena šuma revenue
(bez negacije) mnogo guere
(čovjek) na mjestu falloir
(dijametralno) suprotno (mišljenje i sl.) conter-pied
(fino) namjestiti ajuster
(is) pumpati ěpuiser
(izgubiti) predajom forfait
(ja) znam je n'ignore pas
(javno) osramotiti gěmonies
(lična zamjenica) on il
(malo) sidro grappin
(matematički) tačan exact, -e
(metalna) piljevina farine
(ministar) unutrašnjih poslova intěrieur, -e
(na dobrom) glasu famě, -e
(na losem) glasu famě, -e
(na)dimiti fumer
(na)mamiti allěcher
(na)mazati uljem huiler
(na)mirisati halener
(na)mrštiti se froncer
(nema) mnogo bězef
(pileće) bijelo meso blanc
(pitanje o) namjeri intentionnel, -le
(plitka) čaša sa staklom coupe
(po) vući za sobom attirer
(pomoćni glagol) imati avoir
(pre)spavati zimskim snom hiberner
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(pro)tumačiti expliquer
(proističe) sa drugog mjesta ailleurs
(ručna) bomba grenade
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(s)mrznuti (se) geler
(sa negacijom) ne mnogo (vrlo) guere
(samo) polako beau < bel >, belle
(snimiti) film film
(šumska) staza faux-fuyant
(to mi (ne)) odgovara fait
(trovanje) pečurkama fongique
(u dječijem govoru) spavanje dodo
(u)mješati se ingěrer
(udarac) bičem fouet
(ugodan) miris fragnance
(veoma) ukusan exquis, -e
(ženski) kostim costume
5 santima sou
abnormalnost anormalitě
administracija administration
administracija gestion
administrativac rond- de- cuir, m
administrativac rond-de-cuir, m
administrativni administratif, ive
administrator administrateur, trice
admiral amiral
advokatska komora barreau
aerodrom aěrogare
aerodrom escale
aerodrom gare
aerodrom terrain, m
aerodromski ram pant, m
aeroinamika aěrodynamique, m
afirmacija affirmation, m
agrarna reforma foncier, -ere
agregat za punjenje akumulatora groupe de charge
agronom agronome, m
akademac cadet, te
akademija acaděmie
akademija ěcole
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
akademik acaděmicien, ne
akademizam acaděmicien
akademizam ene, n
akademska čast degrě
akademski acaděmicien, ne
akamenčić caillou
aklamacija acclamation, f
akumulacija accumulation, f
akumulaciono jezero emmagasinage
akumulator accumulateur, m
akumulator accus, m
akumulator batterie, f
akumulatorska baterija batterie
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
akvarium aquarium, m
alarmirati klaxonner
alatna mašina machine-outil, f
album album, m
alimentacija pension, f
alkoholizam alcoolisme, m
almanah almanach, m
alpinizam alpinizme, m
aluminijum aluminium, m
amajlija amulette
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: m?re
- prevod za riječ: m?re


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| f | u | i | mi | b | o | ma | a | s | um | me | hm | y |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba