Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
na eto
na tako je
abandonnataire korisnik
abandonnataire primaalac
abdominal, e trbušni
abominablement grozno
abominablement odvratno
abominablement ružno
abomination gnuša ih se
abomination strahota
abomination užas
acagnarder uljeniti
acoquinant, e privlačan
actionnaire, n akcionar
actionnaire dijoničar
aěrodynamique, m aeroinamika
aěronautique, m aeronautika
aide-soignant bolničar (sestra bolničarka)
Albanais Albanac
aliěnation ludilo
aliěnation otuđenje
aliěnation prenos
aliěnation prodaja
aliěnation ustupnja
almanach, m almanah
alternative alternativa
alternative izbor
alternative naizmijenično mijanjanje
alternativement, adv naizmenice
aměnage isporuka
aměnage prevoz
aměnage transport
aměnagement opremanje
aměnagement planiranje
aměnagement sređivanje
aměnagement štednja
aměnagement udešavanje
aměnagement uređivanje
aměnager čuvati
aměnager održavati šume
aměnager preurediti
aměnager rasporediti
aměnager srediti
aměnager štediti
aměnager urediti
anachorěte pustinjak
analepsie oporavak (poslije bolesti)
analgěsier anestezirati
analgěsier da ne boli
analgěsier učiniti bezbolnim
analgěsique bezbolan
analgěsique ublažujući
anallergique protiv alergije
analogie jednakost
analogie podudarnost
analogie sličnost
analogue analogan
analogue analogija
analogue jednak
analogue koji priliči njegovom uzrastu
analogue odgovarajući
analogue podudaran
analogue saglasan
analogue sličan
analphabete nepismen
analyse analiza
analyse ispitivanje tržišta
analyse kritika
analyse ocen
analyse rastvarenje
analyse raščlanjivanje
analyser analizirati
analyser istraživati
analyser raščlaniti
analyser razlagati
analyste analitičar
analyste psihijatar
analyste psiholog
analytique analitički
analytique podroban
anarchie, f anarhija
anarchique, a haotičan
anarchiquement anarhično
anarchiquement bez rada
anarchiquement u neredu
anarchiste, a haotičan
anatheme anatema
anatheme izopštenik
anatheme izopštenje
anatheme prokletstvo
anatomie anatomija
anatomie pomno ispitivanje
anatomie seciranje
anatomique anatomski
anatomique podroban
anatomiste, f anatom
annal, e godišnjak
annal, e jednogodišnji
annalitě jednogodišnje trajanje
antinaturel, le protivprirodan
appartenance nadležnost
appartenance, f prinadležnost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: na
- prevod za riječ: na

Naš jezik Francuski jezik
na contre
na dans
na de
na dessus
na en
na entre
na par
na sur
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
"namestiti reprendre
"podmladjena šuma revenue
"prijestolonasl grand-prince
"svvježina fleur
(autobus) na sprat impěrial, -e
(blago)naklonost grâce
(čovjek) na mjestu falloir
(dobro) znati ne pas ignorer que
(državna) biblioteka bibliotheque
(fino) namjestiti ajuster
(iz)analizirati horizont
(iznenadni) napad algarade
(ja) znam je n'ignore pas
(javna) žena femme
(junačka) djela fait
(krvna) grupa groupage
(lična zamjenica) on il
(lijepa (ružna)) lica facě, -e
(metalna) piljevina farine
(na dobrom) glasu famě, -e
(na losem) glasu famě, -e
(na)-dolazeći arrivant, e
(na)dimiti fumer
(na)gnjio blet, te
(na)kljukati gorger
(na)mamiti allěcher
(na)mazati uljem huiler
(na)mirisati halener
(na)mrštiti se froncer
(na)nišaniti joue
(na)njušiti halener
(na)praviti former
(na)puniti garnir
(na)rasti grossir
(na)rod gent
(na)trpati gorger
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(novčana) kazna aumône
(obična) stonoga iule
(onako) kao instar
(oružani) ustanak insurrection
(pitanje o) namjeri intentionnel, -le
(po)ravnati aplanir
(pravedna/nepravedna) osuda jugě, -e
(preći na) djelo fait
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(prirodna) sklonost aptitude
(ručna) bomba grenade
(šećerna) repa betterave
(stara (priprosta)) žena femme
(svečana) priredba festivitě
(svoja) žena chacun, e
(upurno) naglašavati, isticati appuyer
(zatvorenik) bjegunac ěvadě, -e
(zloupotreba) nadležnosti ingěrence
...znači s jedne strane...,a s druge(...) autant
a naravno! flute
Abisinac Abyssinien, m
abnornalan aberrant, e
aditiv za brzo vezivanje betona catalyseur
aeroinamika aěrodynamique, m
aeronautika aěronautique, m
Afrikanac Africain, e
agrarna reforma foncier, -ere
akardinal cardinale, e
akcionar actionnaire, n
akcionarski commanitaire
akutna bolest aigu
alatna mašina machine-outil, f
Albanac Albanais
almanah almanach, m
alternativa alternative
Amerikanac Aměricain
analitičar analyste
analitički analytique
analiza analyse
analiza essai
analizirati analyser
analizirati essayer
analizirati parfiler, fig
analizirati scruter, vb
analogan analogue
analogija analogue
analogija concordance
analogija relation, f
anarhično anarchiquement
anarhija anarchie, f
anatema anatheme
anatom anatomiste, f
anatomija anatomie
anatomski anatomique
angažovana literatura engagě, e
angina angine
angina esquinancie
anglikanac ěpiscopal, -e
antena antenne
antena tentacule, m
aplikacija (na odjeći) garniture
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: na
- prevod za riječ: na


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| nad | ni | ta | pa | a | sa | za | ka | da | ne | ma | ona | a | ja | ha | la | no | n? | na | nas | nu | nag | va | ya |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba