Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
trage, m izbor
trage, m odabir
trage, m odabiranje
trage, m prebiranje
trage, m prosejavanje
trage, m ranžiranje
trage, m razvrstavanje
trage, m selekcija
trage, m separacija
trage, m sortiranje
trage, m trijaža
arbitrage, m sudjenje
centrage balansiranje
centrage centriranje
fenetrage prirodno osvijetljenje zgrade
fenetrage prozori (zgrade)
fenetrage raspored prozora
fenetrage stavljanje prozora
filtrage filtriranje
filtrage procijeđivanje
mětrage, m dužina
mětrage, m dužina filma
mětrage, m dužina u metrima
mětrage, m merenje dužine
mětrage, m merenje metrom
mětrage, m metraža
outrage, m kvar
outrage, m nasilje
outrage, m povreda
outrage, m sramota
outrage, m šteta
outrage, m uvreda
outrager, vb naneti sramotu
outrager, vb silovati
outrager, vb uvreda
outrager, vb uvrediti
outrageusement, adv pogrdno
outrageusement, adv sramotno
outrageusement, adv užasno
poutrage, m grede
poutrage, m gredna konstrukcija
soutrage, m suvo lišće
titrage, m debljina
titrage, m kvantitativna analiza
titrage, m odredjivanje dužine
tragědie, f tragedija
vitrage, m prozori
vitrage, m prozorska stakla
vitrage, m stakla
vitrage, f vitraž
vitrage, m zastakljivanje

Naš jezik Francuski jezik
tragedija drame
tragedija tragědie, f


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| adage | trag | braie | brave | cage | craie | curage | drague | drame | ?tage | ?tirage | ?trange | forage | gage | garage | grade | trave | grave | image | liage | mage | m?trage | mirage | murage | nage | nuage | orage | orange | orge | otage | outrage | page | parage | p?age | plage | race | rade | rage | rager | raie | rame | rare | rase | rate | rave | sage | stage | taie | tapage | tape | tare | taxe | ticage | tige | tirade | tirage | titrage | trac | traage | trace | trac? | tracer | tract | train | traire | trait | traite | trajet | transe | trappe | trapu | tr?ve | trice | tripe | trne | truie | usage | virage | vitrage |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba