Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
ac i
abefacio tresti
abefacio labaviti
abefacio oštetiti
accedo pristupiti
accedo prići bliže
accedo (stvari) biti dodano
accendo osvijetliti
acceptus dobrodošao
acceptus ugodan
acceptus odgovarajući
accessorius, -a, -um, adj. sporedan
accessorius, -a, -um, adj. manje važan
accessorius, -a, -um, adj. pomoćan
accipio smatrati se dužnikom
accipio primiti
accipio naučiti
accipio uzeti
accommodo prilagoditi se
accusator tužitelj
accuso okriviti
acer oštar
acer žustar
acerbitas strogost
acerbitas gorčina
acerbus gorak
acerbus mutan
acerbus taman
acervus, -i, m. hrpa
acervus, -i, m. gomila
acervus, -i, m. kup
acetabulum, -i, n. zglobna čašica
acidus oštar
acidus kiseo
acies oštrina
acies žustrina
acies rub
acies bojna linija
acies bojno polje
acinus, -i, m. jagoda
acinus, -i, m. bobica
acquiro dobiti
acquiro zaraditi
acquiro primiti
acsi kao da
actum provesti vrijeme
actum živjeti
actum uspjeti
actum voditi
actum voziti
acusticus, -a, -um, adj. slušni
antebrachium, -ii, n. podlaktica
audacia neustrašivost
audacia žustrost
audacter, audaciter žustro
audacter, audaciter ponosno
audacter, audaciter nustrašivo
brachium, -ii, n. nadlaktica
cenaculum tavan
cenaculum potkrovlje
cloaca, -ae, f. podzemni kanal
cloaca, -ae, f. nečisnica
compactus, -a, -um, adj. zbijen
consuefacio naviknuti se
consuefacio aklimatizirati
contactus, -us, m. dodir
contactus, -us, m. doticaj
contactus, -us, m. kontakt
contactus, -us, m. zaraza
ejaculatorius, -a, -um, adj. koji izbacuje
ejaculatorius, -a, -um, adj. izbacivač
facialis, -e, adj. lični
facialis, -e, adj. od lica
facies, -ei, f. lice
facies, -ei, f. ploština
facies, -ei, f. vanjska površina
facile lako
facilis lako
facilis poželjno
facilis ugodno
facillimus najlakše
facillimus najugodnije
facina, -oris zločin
facina, -oris loše djelo
facina, -oris potreba
facina, -oris akcija
facina, -oris namjera
facio žrtvovati
facio odgovarati
facio pomoći
facio niti na usluzi
facio dozvoliti
facio iskusiti
facio patiti
facio napraviti
facio uraditi
facio djelovati
facio izvesti
facio uzrokovati
factum postignuće
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na:
- prevod za riječ:

Naš jezik Latinski jezik
(+ acc) mirovati sileo
(+acc) poštovati erubesco
adj osim; prep + acc praeter
administracija administratio
bacač iaculator
bacač strijele iaculator
baciti conicio
baciti eicio
baciti eiectum
baciti iacio
baciti na adicio
baciti se na pod provolvere se
bez diskriminacije promisce
bez diskriminacije promiscue
bez diskriminacije promiscus
bez diskriminacije promiscuus
borilački bellicus
brzac torrens
čamac cymba, -ae, f.
čamac cumba, -ae, f.
čamac navis
čamac navis
čamac scapha, -ae, f.
čitač lector
čitač legens
čitač legentis
dati novac curo
dječački puerilis
dječački pueriliter
domaće domesticus
domaćin populus
dominacija dominatus
dominacija principatus
domorodački paternus
drugačije dissimilis
drugačije secus
drugačiji alienus
drugačiji diversus
dugačak longus, 3, adj.
facultas facundia
glumac ludio
glumac ludius
gravitacija nutus
hvalisavac laudator
inače alioquin
inače alter
inače cetera
inače ceterum
inače secus
indikacija testimonium
ispružač extensor, -oris, m.
istaći praecedo
istaći precedo
izaći egredior
izaći exorior
izaći orior
izaći oriri
izaći ortus
izaći pello
izaći pepulli
izaći pulsum
izaći procedo
izaći proficiscor
izaći proficuus
izaći progredior
izbaciti contendo
izbaciti eicio
izbaciti eiectum
izbaciti everto
izbaciti exigo
izbaciti expello
izbaciti expuli
izbaciti expulsum
izbaciti exstinguo, exstingui, exstinctum
izbaciti verto, 3.
izbacivač ejaculatorius, -a, -um, adj.
izjednačen exaequo
izjednačen exequo
izjednačiti equator, aequo 1.
iznaći traho
iznaći traxi
iznaći tractum
izolacija loginquitas
izvještačenost molestia
izvrtač supinator, -oris, m.
jamac promissor
jarac hircus, -i, m.
kaciga galea, -ae, f.
kamenac calculus
kijača clava, -ae, f.
klanac fauces, -ium, f.
koji izbacuje ejaculatorius, -a, -um, adj.
kolač crustulum
kolač placenta, -ae, f.
koliko je značenje riječi nomine tenus nominetenus
konac filum, -i, n.
konopac funicullus, -i, m.
kotač rota
kraće correptius
kradljivac furs
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na:
- prevod za riječ:


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a. | ad | an | hac | lac |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba