Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
is ovo
is ono
is on
is ona
abbatis otac
abbatis opat
adipiscor preuzeti
administratio pomaganje
administratio administracija
administratio vlada
aliquis bilo tko
aliquis bilo što
amissio gubitak
amissus gubitak
anastomosis, -is, f. spoj
anularis, -e, adj. prstenast
arbor consanguinitatis obiteljsko stablo
ascisco primiti
ascisco priznati
ascisco usvojiti
ascisco prihvatiti
ascisco odobriti
auris, -is, f. uho
axis, -is, m. osovina
basalis, -e, adj. bazalan
basis, -is, f. baza
basis, -is, f. podnožje
bilateralis, -e, adj. dvostran
bilis, -is, f. žuč
bis dvaput
bovis krava
bovis bik
brevis, -e, adj. kratak
brevis, -e, adj. sažet
caelestis nebesko
caelestis božansko
caelestis opatica
caelestis Bog
caelestis stanovnik neba
canalis, -is, m. kanal
canalis, -is, m. prolaz
canis, -is, m. pas
carbonis ugljen
carisma poklon
carisma dar
charisma poklon
charisma dar
cineris pepeo
cinis pepeo
cisterna, -ae, f. cisterna
civilis građanski
civis građanin
clunis, -is, f. guz
clunis, -is, f. but
collateralis, -e, adj. postraničan
cometissa, comitissa grofica
comis ljubazno
comis nježno
comis prijateljski
comissura, -ae, f. sveza
commisceo pridružiti se
commisceo miješati
commissum pristajanje
commissum zaduživanje
communis, -e, adj. zajednički
communis, -e, adj. opći
communis, -e, adj. uobičajeni
comprovincialis rođen u istoj provinciji
concisus srezano
concisus kratko
concisus slomljeno
concisus koncizno
concupiscentia pohlepa
concupiscentia zavist
concupisco težiti
concupisco žarko željeti
congenitalis, -e, adj. prirođen
consisto ovisiti o
consisto osloniti se na
consisto sastojati se od
contristo rastužiti
contristo učiniti očajnim
contristo rastužiti
contristo pogoditi
contristo oštetiti
cranialis, -e, adj. prema glavi
crinis kosa
crista, -ae, f. greben
crista, -ae, f. krijesta
crudelis okrutno
cubicularis sobni
cucullaris, -e, adj. nalik na kapuljaču
cuneiformis, -e, adj. klinast
curis bodež
cutis, -is, f. koža
declivis, -e, adj. strm
declivis, -e, adj. kos
defetiscor umoriti se
difficilis teško
difficilis naporno
discedo slomiti
discedo napustiti
discedo otići
discedo proći
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: is
- prevod za riječ: is

Naš jezik Latinski jezik
(+abl) u prisutnosti palam
a tisuću mille
administracija administratio
ambis profundum
ambis vorago
aristokrata optimus
aristokratski stalež ili stranka optimates
asistencija auxilium
asistirati adiuvo
beskorisno irritus
besmislica somnium
bez diskriminacije promisce
bez diskriminacije promiscue
bez diskriminacije promiscus
bez diskriminacije promiscuus
bilješka poslana višem sudu apostolus
biskup episcopus
biskupski episcopalis
bistar lucidus, 3, adj.
bistar perspicuus
bistra voda lympha, -ae, f.
bistro clarus
biti koristan pridonijeti prosum
biti koristan pridonijeti profuturus
biti prisutan adsum
biti uništen concido
biti uništen pereo
biti uništen pessum ire
biti uništen ruo
biti uništen rui
biti uništen rutum
biti višak supersum
blisko prijateljstvo consuetudo
brisati tergeo
brisati tergo
brisati tersi
brisati tersum
bubnjište tympanum, -i, n.
čišćenje purgatio
čist incorruptus
čist mundus
čist purus
cisterna cisterna, -ae, f.
čistiti mundo
čistiti purgo
čistiti tergeo
čistiti tergo
čistiti tersi
čistiti tersum
čisto caste
čisto plane
čisto putus
čisto tersus
čistoća sanctimonia
čudovište monstrum
disanje flatus
disanje spiritus
diskrecija prudentia
diskretno prudenter
dišni respiratorius, 3, adj.
gdje god želiš quovis
govoriti isponova itero
hvalisavac laudator
hvatište insertio, -onis, f.
ili iste veličine aliquanta
imati korist fruor
imati loš miris feteo
indiskretno inconsulte
iščašenje luxatio, -onis, f.
iščekivanje preastolatio
iščekivanje prestolatio
iščekivati exspecto
iscijediti premo
iscijediti pressi
iscijediti pressum
iscrpiti adficio
iscrpiti debilito
isflekati maculo
išiban vapulus
iskakati emineo
iskakati promineo
isklizati prolabor
isključiti excludo
iskopati eruo
iskorišteno prorsus
iskoristiti capio
iskoristiti carpo
iskoristiti comprehendo
iskoristiti consumo
iskoristiti corripio
iskoristiti invado
iskoristiti occupo
iskoristiti prehendo
iskoristiti rapio
iskoristiti rapui
iskoristiti ratum
iskoristiti utor
iskoristiti uti
iskoristiti usus
iskoristiti u potpunosti abutor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: is
- prevod za riječ: is


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | bis | s | iz | in | id | os | us | vis |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba