Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
os, oris, n. usta
os, ossis, n. kost
adiposus, -a, -um, adj. mastan
agnosco znati ponovno
agnosco priznati
agnosco izvijestiti
agnosco razumjeti
agnosco priznati
agnosco naznačiti
agnosco priznati
agnosco razumjeti
agnosco percipirati
alos alquod
alos nešto
anastomosis, -is, f. spoj
apostolus bilješka poslana višem sudu
appositus smješteno blizu
appositus približavajuće
appositus prikladno
aquosus, -a, -um, adj. vodenast
aquosus, -a, -um, adj. pun vode
artificiose vješto
artificiosus vješto
bos krava
bos bik
callosus, -a, -um, adj. žuljevit
cariosus pokvareno
cariosus trulo
ciminosus krivokletstvo
cognosco pregledati
cognosco pitati
cognosco učiti
compositio zajedništvo
compositio dogovor
compositus, -a, -um, adj. složen
compositus, -a, -um, adj. sastavljen
copiose potpuno
copiose u velikoj količini
costa, -ae, f. rebro
curiositas znatiželja
curiosus pažljiv
curiosus znatiželjan
curiosus zabrinut
custos čuvar
custos stražar
custos uhoda
desidiosus lijen
desidiosus nemotiviran
desposco zahtijevati
dignosco razlikovati
dignosco razlikovati
dolose skriveno
elemosina milostinja
elemosina milodar
elemosinarius onaj koji pruža milost
exitosus smrtan
exitosus uništavajući
exitosus razoran
expositum objasniti
expositum izložiti
expositus otvoren
expositus dostupan
expositus izložen
expostulo ustrajno zahtijevati
expostulo potraživati
exposui objasniti
exposui izložiti
fibrosus, -a, -um, adj. vlaknat
fossa, -ae, f. jama
fossula, -ae, f. jamica
globosus, 3. okrugao
globosus, 3. kuglast
granulosus, 3, adj. zrnast
hos ove
hospes gost
hospes stranac
hostes neprjatelj
hostium neprjatelj
ignosco zaboraviti
ignosco oprostiti
imperiosus vladajući
imperiosus dominantan
imperiosus snažan
imperiosus moćan
incompositus nered
incompositus nepravilnost
infossum kopati
infossum zakopati
labiosus koji ima velike usna
laboriose silovito
laboriosus naporno
laboriosus marljivo
lacertosus mišićav
lacertosus snažan
lacrimosus suzan
lepos šarm Duhovitost
lepos elegancija
lucrosus profitabilno
lucrosus koje nosi zaradu
maculosus točkasto
maculosus zagađeno
mendosus griješan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: os
- prevod za riječ: os

Naš jezik Latinski jezik
(+ refl) posvetiti se adstringo
(+abl) u prisutnosti palam
(+acc) poštovati erubesco
+ gen= osuditi redarguo
adj osim; prep + acc praeter
atmosfera aer, aeris
bezvoljnost lentitudo
bezvoljnost lethargus
bezvrijednost irritum
bezvrijednost nequitia
bezvrijednost nequities
bezvrijednost vilitas
bilješka poslana višem sudu apostolus
biti bez posla vaco
biti posramljen pudeo
biti sposoban queo
biti u mogućnosti possum
biti u mogućnosti posse
biti u mogućnosti potum
blagoslovljen beatus
blagost lenitas
blagost lenitudo
borbenost pugnacitas
bosti fodio
brzina ili spremnost za govor facunditas
često posjetiti ventito
četverostran quadratus, 3, adj.
čovječnost virtus
dio kosti sa zglobnom ploštinom condylus, -i, m.
dlake u nosu vibrissae, -arum, f.
doba mladosti (20-40 godina) juventus
dobar posao aliquantum
dobrodošao acceptus
donijeti novosti adfero
donijeti novosti affero
dosad hactenus
dosad iam
dosada taedium, tedium
doseg ambitus
dosegnuti advenio
dosegnuti contineo
dosegnuti devenio
dosegnuti pervenio
doseljenik peregrinus
dostajati sufficio
dostaviti reddo
dostaviti vindico
dostaviti vindico
dostaviti zajedno contrado
dostići pervenio
dostupan expositus
dostupan obvius
draga osoba deliciae
dragost caritas
drijemnosomnio somniculouse
drskost peruro
drskost perussi
drskost perustum
dugokos crinitus
duhovitost sal
duhovitost salis
dužnost munus
dužnost muneris
dužnost officium
dvostran bilateralis, -e, adj.
dvostruk bi
dvostruk duplex, -icis, adj.
ekonomičnost frugalitas
elitna vojna postrojba schola
gibljivost mobilitas, -atis, f.
gležanjska kost talus, -i, m.
glupost insania
glupost somnium
godine Gospodnje anno Domini
golost macies
gospodar dominus
gospodar domino
gospodar magister
gospodar vinco
gospodar vici
gospodar victum
gospodarenje dominatus
gospodarica domina
gospodarica domina
gospodariti exoro
gospodarov vaco
gost hospes
grana stabla (posebno masline) termes
grubost asperitas
grudna kost sternum, -i, n.
hrabrost animus
hrabrost audentia
hrabrost fortitudo
hrabrost virtus
hrapavost asperitas
hrapavost tuberositas, -atis, f.
humanost clementia
i ne još necdum
i ne još neque
imati loš miris feteo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: os
- prevod za riječ: os


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| bos | s | od | kos | o | hos | on | is | mos | nos | ops | us | vos |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba