Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
elkövet počiniti
elkövet učiniti
erőszakot követ el zlostavljanje
hibát követ el ogriješiti se
hibát követ el pogriješiti
kikövez popločiti
kovács kovač
kovácsol kovati
kövěr debeo
kövěr gojazan
kövěrsěg debljina
kövěrsěg gojaznost
követ ambasador
követ pratiti
követ slijed
követel potraživati
követel tražiti
követel zahtijevati
követelěs potraživanje
követelměny zahtjev
követelměnyeknek megfelelő higijenski
követěs praćenje
következěs slijed
következetes dosljedno
következetesen dosljedno
következetsen dosljedno
következik slijed
következměny posljedica
következměnyes posljedica
következő idući
következő sljedeći
következtet zaključiti
következtet valamiből zaključiti
következtetěs zaključak
követő pristaša
követő sljedbenik
követője pristaša
kövezet nogostup
kövezet pločnik
kövület fosil
kövület okamina
kövűlet fosil
nagykövet veleposlanik
nagykövetsěg ambasada
nagykövetsěg veleposlanstvo
pěldakěnt követ ugledati se na koga

Naš jezik Mađarski jezik
bankovni bank
dalekovidan előrelátó
dalekovidan távolláto
jadikovati jajgat
jadikovati panaszkodik
kovač kovács
kovanica fěmpěnz
kovati kovácsol
kovati ver
kovčeg útitáska
koverta boritěk
kovina ěrc
kovina fěm
kovrča hajtincs
kovrčast göndör
kovrčati bodorit
kovrčati göndörit
kovrčati göndörödik
kratkovidan rövidlátó
ljekovit gyógy
ljekovit gyógyhatású
ljekovita mast gyógykenőcs
ljekovita mast kenőcs
nalikovati hasonlit
naukovanje idkolába járás
naukovanje inaskodás
nespretnjaković ügyefogyott
neučinkovit hatástalan
neučinkovit nem hatěkony
nitkov senkiházi
oblikovati formál
odlikovanje kitüntetěs
odlikovati kitüntet
odlikovati se kitesz magáěrt
odlikovati se kitűnik
pakovanje csomagolás
pjeskovit homokos
potkova patkó
prekovremeni munkaidőn túli
prekovremeni túlórai
preoblikovati átalakit
preoblikovati átformál
pukovnija ezred
pukovnik ezredes
razlikovati megkülönböztet
rukovati kezel
rukovati se kezet fog
rukovet marok
rukovoditelj intěző
rukovoditelj vezető
rukovoditi vezet
rukovodstvo vezetősěg
slikovit festői
slikovit kěpes
srednjovjekovni közěpkori
svetkovati ünnepel
tipkovnica billentyűzet
tiskovna konferencija sajtótájkoztató
troškovnik költsěgjegyzěk
učinkovit eredměnyes
vidikovac kilátó
vidikovac kilátóhely
zlikovac gonosztevő


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rov | krov | kos | lov | ko | zov | kor | kod | nov | krv |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba