Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
dahil, n unutrašnjost
dahil olmak kročiti
dahil olmak pristupati
dahil olmak, v pristupiti
dahil olmak stupati
dahil olmak stupiti
dahil olmak ući
dahil olmak ulaziti
dahili, a unutarnji
dahili unutrašnji
dahilinde, adv unutar
dahilinde unutra


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| adil | a?il | ahir | akil | asil | ba?il | bahir | bahis | cahil | akil | dadi | daha | dahi | dhi | dahili | dal | dani? | dari | dayi | de?il | delil | dil | di?il | duhul | ehil | fahi? | fail | fasil | gafil | hail | kabil | kahir | kamil | katil | mahal | mahir | mail | mehil | nahir | nahiv | nasil | rahim | rahip | sahih | ?ahin | sahip | ?ahis | ?ahit | tadil | tahil | tahril | tahsil | tahvil | ta?il | tatil | vahim | varil |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba