Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
sahip, bi gazda
sahip imalac
sahip posednik
sahip, n posjednik
sahip vlasnik
eser sahipliği, n autorstvo
müsavi haklara sahip, a ravnopravan
müsavi haklara sahip ravnopravno
sahip olmak, v posjedovati
sahip kadin, n vlasnica
sahip l.i.ü.u binski
sahip l.i.ü.u, a pozorišni
sahip l.i.ü.u scenski
sahip l.i.ü.u vlasnički
sahip olmak posedovati


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ahir | ayip | bahir | bahis | cahil | cazip | dahi | dahil | fahi? | gaip | galip | garip | gasip | hatip | kahir | kalip | katip | kayip | mahir | nahir | nahiv | naip | rahim | rahip | rakip | sabik | sabir | sabit | sai | sadik | safi | sa?ir | saha | sahibe | sahici | sahife | sahih | ?ahin | ?ahis | ?ahit | sahne | sahra | sahte | saik | sair | sakin | salim | salip | sanik | sap | sapik | sari | sarih | sarik | sarp | satim | satir | sati? | sayi | sayim | sihir | tabip | tahil | tahrip | takip | vahim |


Turski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba