Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
bahis, n opklada
bahis razgovor
bahis tutuşmak kladiti se
bahis tutuşmak opkladiti se
bahise girmek kladiti se
bahise girmek opkladiti se


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ahir | akis | baim | ba?il | ba?im | ba?ir | bahar | bahe | bahir | bah?i? | baht | bakim | bakir | baki? | balik | bani | bari | bari? | basi | basik | basin | basit | bati | batik | batim | batin | bayi | bayir | bazi | cahil | dahi | dahil | fahi? | halis | hapis | haris | hasis | his | kahir | mahir | mayis | nahir | nahiv | nakis | rahim | rahip | sahih | ?ahin | sahip | ?ahis | ?ahit | tahil | vahim |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba