Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
pasak, n nečistoća
pasak prljavština
pasakli, a nečist
pasakli prljav


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| abak | adak | aksak | asap | asmak | ayak | bacak | barsak | ba?ak | basik | bask | basmak | apak | damak | patak | hasar | hasat | papak | prasak | kabak | kaak | kapak | kasa | kasap | kavak | kayak | kazak | pesak | masa | masaj | masal | masat | misak | nacak | paa | paha | pamuk | panik | papaz | para | paraf | park | parlak | parmak | pas | pa?a | pasakli | pasif | paskal | pasta | paytak | posa | rasat | saak | ?afak | sak | ?akak | sapak | savsak | susak | tabak | talak | tarak | ta?ak | tasar | taslak | va?ak | vasat | yalak | yanak | yasak | yatak |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba