Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
kapak kapak
kapak, n poklopac
kapak zaklopac
kapakli sandik, n kovčeg

Naš jezik Turski jezik
kapak kapak


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| abak | adak | apa? | apaz | ayak | bacak | ba?ak | kapa | apa | apak | damak | papak | kaat | kaba | kabak | kabuk | kaak | kaik | kamak | kadar | kafa | kakao | kakmak | kalay | kalmak | kaltak | kama | kanal | kanat | kap | kapali | kapama | kapamak | kapan | kaparo | kapi | kapcik | kapik | kapi | kaplan | kapli | kapma | kapmak | kaptan | kara | karar | karmak | kasa | kasap | ka?ik | katmak | kavak | kaval | kaya | kayak | kayik | kaymak | kaynak | kaypak | kaza | kazak | kazan | kazik | kazmak | kepek | kizak | konak | kpek | kpk | koyak | kucak | kulak | kupa | kurak | ku?ak | lapa | nacak | Papa | papaz | pasak | saak | ?afak | ?akak | sapa | sapak | sapik | sapmak | tabak | talak | tapa | tapan | tarak | ta?ak | va?ak | yalak | yanak | yapay | yapmak | yaprak | yasak | yatak |


Hrvatsko njemački rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba