Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
de na
de takođe
debe girmek, v porinuti
debe girmek tonuti
dede, n deda
dede predak
dedenin, n pradeda
dedenin l.i.ü.u, a pradedovski
dedenin dedesi, n čukundeda
dedenin l.i.ü.u pradedovski
dedikoducu, n alapača
dedikoducu brbljalo
dedikoducu, n brbljivica
dedikoducu kadin, n brbljivica
dedikoduculuk, n spletkarenje
defa, n put
deferansliyel, a diferencijalani
deferensiyon, n diferencija
defetmek oterati
defin pogreb
defin, n sahrana
defne, n lovor
defnetmek, v pokopati
defnetmek sahraniti
defnetmek ukopavati
defter, n knjižica
defter knjižnica
defter pisanka
defter registar
defter, n sveska
defter svešcica
defter sveščica
defter geçirmek, v proknjižiti
defter tutan, n knjigovođa
defter tutan uslü knjigovodstvo
defter tutma usulü knjigovostvo
deftere geçirmek popisati
deftere kaydetme, n intabulacija
değenek izi masnica
değer dostojan
değer dostojanstven
değer poštovanje
değer večan
değer, n vrednost
değer biçme, n procena
değerden duşmek razvikati
değerden düşmek, v izviknuti
değerden düşmek razvikivati
değerden düşmüş, a izvikan
değerden düşmüş razvikan
değeri olmak, v vredeti
değerini bilmemek, v bagatelisati
değerli dragocen
değerli, a skupocen
değerlik, n skupocenost
değerlik vrednoća
değeşkeli, a izmjenjen
değeşken, a promjenjiv
değeşkin, a izmenjen
değeşme, n mena
değeşme obrat
değeşme obrt
değeşme preokrenuti
değeşme, n preokret
değeşme promena
değeşme varijacija
değeşmez, a postojan
değeşmez, a stabilan
değil ne
değil nije
değim, n zasluga
değimli dorastao
değimli, a zaslužan
değirmen, n mlin
değirmen vodenica
değirmen l.i.ü.u, a mlinski
değirmen l.i.ü.u vodeničarski
değirmen taşi, n žrvanj
değirmenci, n mlinar
değirmenci vodeničar
değirmencilik, n mlinarstvo
değirmi okrugao
değirmi okruglast
değirmi şey, n kotur
değiş, n izmena
değiş tokuş, n izmena
değiş tokuş, n razmena
değiş tokuş trampa
değişik promenljiv
değişik promenjiv
değişiklik, n poremećaj
değişir, a izmjenjiv
değişir poremećen
değişir preomjenjljiv
değişir promenljiv
değişken promenljiv
değişmek nepromenljiv
değiştirici, n menjač
değiştirilmez nezamenljiv
değiştirlmez, a nezamenjiv
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: de
- prevod za riječ: de

Naš jezik Turski jezik
debata tarişma
debatovati tarişmak
debeljko semenli, a
debeljko şişman, n
debeo kalin, a
debljanje şişmanlama
debljanje şişmanlaşma
debljanje yağ bağlama, n
debljati semirmek, v
debljati semirtmek, v
debljati şişmanlamak
deblji daha kalin
deblji daha şişman
debljina kalinlik
deblo ağac, n.
deblo gövde
deblo gövdesi, n
deca çocuklar, n
dečaštvo edkek çosukçuluğu, n
dečaštvo erkek çocukçuluğu, n
decembar aralik, n.
decenija on yil, n
decentralizacija yerinden yönetim, n
deci desilitre, n
decimalan desimal, a
decimalan ondalik, a
decimetar desimetre, n
dečji çocuk i.l.ü.u, a
dečko erkek
deda dede, n
defanziva müdafaa, n
defanziva savunma
defanzivan müdafaa l.i.ü.u, a
defanzivan tedafüi, a
defekt âriza, n
defekt naksan, n
deficit açik
defile geçit resmi
defile merasim geçişi, n
defilovati geçit resmi yapmak, v
definicija tarif, n
definisati tarif etmek
definitivan kati
definitivan kesin, a
defraudacija aşirti, n
defraudacija zimmete para giçirme, n
defraudant aşirtici, n
defraudirati zimmetine para giçirmek, v
degeneracija yozlaşma, n
degenerik dejenere, n
degenerisati dejenere olmak, v
degenerisati dejenereleşmek, v
degradirati alçaltmak
degradirati rütbesini indirmek, v
dejstvo etki
dejstvo tesir
dejstvovati müessir olmak
dejstvovati tesir yapmak
deka battaniye
dekada on yil
dekada on yillik müddet
dekadni on yil l.i.ü.u, a
dekan dekan, n
dekan fakülte reisi, n
dekanat dekanlik, n
deklamacija inşat
deklamovati inşat etmek
deklaracija beyan, n
deklaracija beyanname, n
deklaracija deklamasyon, n
deklarisati bey etmek
deklarisati deklâre etmek, v
deklinacija çekim, n
deklinacija tasrif, n
dekoracija dekor, n
dekoracija dekorayson, n
dekoracija tezyinat, n
dekorater tezyinatçi, n
dekorativan dekoratif, a
dekorativan süsleyici, a
dekorisati dekor yapmak
dekorisati süslemek
dekorisati tezyin etmek
dekret berat, n
dekret buyrultu, n
dekret emirname
delanje çalişma
delanje davranma, n
delanje hereket etme, n
delatan etkili
delatan iyi neticeli, a
delatan müessir
delatan tesirli
delatnost çalişma, n
delatnost faaliyet, n
delatnost iştigal, n
delegacija heyet, n
delegacija murahhas heyet delegasyon, n
delegat temsilci
delegirati temsilci tayin etmek, v
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: de
- prevod za riječ: de


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| da | do | ne | dem | den | dev | te | ide | se | deo | ve |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba