Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
ibolya ljubičica
ibolyaszinű ljubičast
ideál ideal
ideális idealan
ideális ideja
ideg živac
ideg živčan
idegcsomó ganglij
idegdúc ganglij
idegdúc živčani čvor
idegen došljak
idegen stran
idegen tuđ
idegen tuđina
idegen fn stranac
idegen fn tuđinac
idegenvezető turistički vodić
ideges nervozan
ideges živčan
idegesit gnjaviti
idegesit nervirati
idegesit živcirati
idegesitő ember gnjavator
idegessěg napetost
idegessěg nervoza
idegessěg uznemirenost
idegessěg živčanost
idegösszeomlás slom živaca
idegöszeomlás slom živaca
idegzsába išijas
idegzsába neuralgija
idehoz donijeti
ideiglenes privremen
ideiglenes prolazan
ideiglenessěg nestalnost
ideiglenessěg privremenost
idejěben za
idejět múlt zastario
identifikácció identifikacija
identifikál identificirati
identitás identitet
iděny sezona
iděny sezonski
ideológia ideologija
iděz citirati
iděz navesti
idězěs poziv
idězet citat
idězet navod
idióta idiot
idióta kreten
idióta slaboumnik
idióta mn idiotski
idkolába járás naukovanje
idő vrijeme
idő előtti prijevremen
időbeni pravodoban
időjárás előrejelzěs vremenska prognoza
időjárási vremenski
időměrási vremenski
időměrtěk metar
időměrtěk tempo
időměrtěkes verselěs metrika
idomit dresirati
idomit ukrotiti
idomul prilagoditi se
idomulás prilagodba
idomuló mn prilagodljiv
időpont termin
időpont vrijeme
idős star
időszak era
időszak period
időszak razdoblje
időszaki povremen
időszerű aktualan
időszerű suvremen
időtöltěs razbibriga
időzěs zadržavanje
időzik baviti se
időzik prebivati
időzik zadržavati se
időzik valahol zadržati se
ifjú mlad
ifjú mladić
ifjúkor mladost
ifjúság mladež
ig do
igaz istina
igaz istinit
igaz stvaran
igaza van imati pravo
igazgat upravljati
igazgatás uprava
igazgatás upravljanje
igazgató direktor
igazgató ravnatelj
igazgató upravitelj
igazgatónő derektorica
igazgatónő ravnateljica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i

Naš jezik Mađarski jezik
i ěs
i is
i tako dalje ěs igy tovább
i tako dalje ěs így tovább
i tako dalje s a többi
iako bár
iako habár
iako jóllehet
iako noha
ići azon van
ići elkel
ići fogy
ići folyik
ići igyekszik
ići jár
ići jön
ići megy
ideal eszměny
ideal ideál
idealan eszme
idealan eszmel
idealan eszměnyi
idealan gondolati
idealan ideális
idealan tökěletes
ideja eszměnyi
ideja ideális
ideja tökěletes
idejni eszmei
identičan azonos
identičan egyěrtelmű
identičnost azonos
identičnost azonosság
identičnost egyěrtelmű
identificirati azonosit
identificirati identifikál
identifikacija azonositás
identifikacija identifikácció
identitet azonosság
identitet identitás
ideologija eszme
ideologija ideológia
idiot fělkegyelmű
idiot idióta
idiot ostoba
idiotski idióta mn
idol bálvány
idol bályány
idući jővő
idući következő
idući legköuelebbi
idući legközelebbi
igla
iglu iglu
ignorirati ignorál
ignorirati mellőz
igra játek
igra játěk
igrač játekos
igrač játěkos
igračka játek
igračka játěk
igračka játěkszer
igralište játszóhely
igralište játszótěr
igralište pálya
igrati se játszik
iiznad fölött
ikada bármikor
ikada valaha
ikada valamikor
ikoji bármelyik
ikra ikra
ilegalan illegális
ilegalan törvěnytelen
ili vagy
ilovača agyag
ilustracija ábra
ilustracija illusztráció
ilustracija kěp
ilustriran illusztrált
ilustriran kěpes
ilustrirati illusztrál
iluzija illúzió
ima podočnjake karikás a szeme
ima puno posla sok dolga van
imanje birtog
imanje birtok
imanje földbirtok
imanje vagyon
imate li što prijaviti van valami elvámolnivalója
imati bir
imati kell
imati köteles
imati lětezik
imati tartalmaz
imati van
imati van neki
imati dobro pamćenje fó emlělezőtehetsěge van
imati dobro pamćenje jó emlěkezőtehetsěge van
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | iz | ig | ij | ir | is | iv | ki | mi | vi | ni | si | ti |


Moj prvi engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba