Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
ich selbst ja
ich selbst ja lično
ich selbst mene
ich selbst se
ich selbst sebe
Ideal ideal
ideal idealan
ideal savršen
idealisieren idealizirati
Idealismus idealizam
Idealist idealist(a)
idealistisch idealistički
Idee ideja
Idee nazor
Idee pojam
Idee zamisao
ideell idealan
Ideenreichtum invencija
identifizieren identičnost
identifizieren identifikovati
identifizieren identitet
Identifizieren stavljanje etikete
Identifizieren stavljanje oznake
Identifizierung identifikacija
Identifizierung oznaka
Identifizierungszeichen označivač
identisch identičan
identisch istovjetan
Identitä identitet
Identitä istovjetnost
Ideologe ideolog
Ideologie ideologija
ideologisch ideološki
Idiom idiom
Idiot kreten
Idiot slaboumnik
idiotisch debilan
idiotisch idiotski
idiotisch imbecilan
Idol idol
Idol kumir
Idylle idila
idyllisch idiličan
Igel jež
Ignorant neznalica
Ignoranz nepoznavanje
Ignoranz neukost
Ignoranz neznanje
ignorieren ignorisati
ihr tebe
ihr tebi
ihr ti
ihr vama
ihr vas
Ihr vaš
Ihr vaše
ihr vi
ihre njih
ihre njihov
ihre o
Ihre vaša
ijedan ikakav
Ikone ikona
Ikone portret
Ikone slika
Ikterus, der žutica
Illegalitä ilegalnost
illegitim nezakonit
illegitim zabranjen
Illusion iluzija
Illusion obmana
Illusion varka
illusorisch varljiv
illuster čuven
illuster slavan
Illustration ilustracija
Illustrator ilustrator
illustrieren ilustrirati
Iltis, der tvor
im u okviru
im unutar
im unutra
im Ausland cijelom dužinom
im Ausland na brod
im Ausland na brodu
im Ausland na palubi
im Ausland na palubu
im Ausland uzduž
im Fernsehen übertrage prenos televizijom
im Flugzeug beförder avionski
im Flugzeug beförder u avionu
im Flugzeug beförder u vazduhu
im Gange pješice
im Gange u pokretu
im Gange u radu
im Gange u toku
im Ganzen skupa
im Ganzen ukupno
im Ganzen zajedno
im Gesicht lični
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i

Naš jezik Njemački jezik
i auch
i ferner
i sollte
i und
i verwalten
i pored toga alle
i pored toga dennoch
i pored toga trotzdem
i tako dalje usw
iako aber
iako obgleich
iako obwolf
iako wenn auch
iako wenngleich
ići gehen
ići marschieren
ići wandeln
ići zertreten
ići na prstima schleichen
ići na ruku schütze
ići na ruku Vorteil
ići naprijed Antrieb, das
ići po tragu Maus
ići po tragu Spur, die
ići po tragu Spürhun
ići poprijeko durchqueren
ići u pojedinosti spezifizieren
ići u sjeme saat
ići u školu in die Schule gehen
ići u školu zur Schule gehen
ići unazad zurückverfolge
ideal Ideal
ideal Vorbild, das
idealan ideal
idealan ideell
idealan vollkommen
idealist(a) Idealist
idealistički idealistisch
idealizam Idealismus
idealizirati idealisieren
ideja Begriff, der
ideja Empfängni, die
ideja Grundsatz
ideja Idee
ideja Police
ideja wähne
idejni begrifflich
identičan identisch
identičnost identifizieren
identifikacija Identifizierung
identifikovati identifizieren
identitet identifizieren
identitet Identitä
identitet Persönlichkei
ideolog Ideologe
ideologija Ideologie
ideološki ideologisch
idila Idylle
idila seelsorgerisch
idiličan idyllisch
idiom Idiom
idiotizam Schwachsinn, der
idiotski idiotisch
idol Abgott, der
idol Fetisch, die
idol Götze
idol Idol
idući folgend
idući kommend
idući nächste
idući späte
igdje irgends
igdje irgendwo
igla Kirchenturm
igla Nadel
iglica Nadel
igličast Nadel
igličasti kristal Nadel
ignorisanje beleidigen
ignorisanje mißachte
ignorisati ignorieren
igra Erholung, die
igra handelnd
igra Scherz, der
igra Spiel
igra Vorführun
igra riječi herumreden
igra riječima witzeln
igrač Spieler, der
igračica Spielerin
igračka Spielzeug
igralište Feld, das
igralište Spielplatz
igranje Tanzen
igranka Ball, der
igranka Promenade, die
igranka Tanz
igranka Tanzen
igranka Tanzfest
igrarija Spielerei
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: i
- prevod za riječ: i


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | u | ti | vi | Ei | im | in | s | ni | pi | ih | h | a | mi | iz |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba