Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
jaculum pikado
jaculum strelica

Naš jezik Latinski jezik
ja ego
ja kažem inquam
jabuka pomum, -i, n.
jadan miser
jadno misere
jagoda acinus, -i, m.
jaje ovulum, ovum, -ii, n.
jajnik ovarium, -ii, n.
jajolik ovalis, -e, adj.
jak durus, -a, -um, adj.
jak fortis
jak potens
jak valens
jak validus
jako firmus
jako fortiter
jako valde
jako vehementer
jako pritisnuti praegravo
jako pritisnuti pregravo
jama cavus
jama fossa, -ae, f.
jama puteus
jama vorago
jamac promissor
jamica alveolus, -i, m.
jamica fossula, -ae, f.
jamstvo pignus
jarac hircus, -i, m.
jarak emissarium, -ii,n.
jasan candidus
jasan perspicuus
jasno clarus
jasno liquidus
jasno pateo
jasno je videlicet
jastuk pulvinar, -aris, n.
jato caterva
jaukanje lamenta, neut. pl
jaukanje lamentatio
jaukati lamentor
jaukati lugeo
javna objava promulgatio
javna stvar res publica
javni ured honor
javno palam
javno publicus
javno izjaviti profiteor
javno izjaviti protestor, protesto
jay pica


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | jak | ta | ea | pa | sa | jay | za | da |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba