Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
accusator tužitelj
ansa, -ae, f. držak
ansa, -ae, f. ručka
ansa, -ae, f. petlja
arbor consanguinitatis obiteljsko stablo
basalis, -e, adj. bazalan
bursa, -ae, f. vreća
causa na račun
causa zbog
causa uzrokovano
causa uzrok
causa razlog
causa motiv
causa interes
causa pravni slučaj
causa tužba
causa situacija
causa stanje
cometissa, comitissa grofica
commessatio, onis jedenje zajedno
conversatio put
conversatio način života
conversatio samostanski život
decussatio, -onis, f. križanje
dorsalis, -e, adj. bliže leđnoj površini
emissarium, -ii,n. jarak
excusatio ispričati
forsan možda
forsan vjerojatno
fossa, -ae, f. jama
impensa trošak
insania ludost
insania neracionalnost
insania nerazumnost
insania glupost
insensatus nerazumno
ipsa isti
ipsa ista
ipsa isto
massa, -ae, f. gruda
massa, -ae, f. tijesto
mensa stol
missa sveta misa
necessarius potrebno
psalter, -ii, n. instrument
psalterium, -ii, n. instrument
quassatio miješanje
sabbatum subota
sacculus, -i, m. torbica
sacculus, -i, m. vrećica
saccus, -i, m. vreća
sacrificum žrtva
sacrilegus oskvrnut
sacrilegus nesvet
sacrum, -i, n. krstačna kost-
saepe živica
saepe ograda
saepe ograđeno područje
saepe često
saepe ponavljano
saepenumero ponavljano
saepius čest
saepius ponavljan
saeta kosa
saeta dlaka
saeta konjska dlaka
saevio bjesniti
saevio biti bijesan
saevio poduzeti nasilnu akciju
sagitta, -ae, f. strijela
sal sol
sal duhovitost
salis sol
salis duhovitost
saliva, -ae, f. slina
salsus slan
salsus duhovit
saltem bar
saltem na kraju
salus zdravlje
salus sigurnost
salus dobrobit
salus spas
salus pozdrav
saluto pozdraviti
saluto čestitati
saluto posjetiti
saluto poželiti dobro
saluto poštovati
salutor posjetitelj
salveo biti dobro
salveo biti dobra zdravlja
salvus siguran
salvus zdrav
sanctifico posvetiti
sanctifico učiniti svetim
sanctimonia čistoća
sanctimonia milosrđe
sanctimonia vrlina
sanctimonia svetost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sa
- prevod za riječ: sa

Naš jezik Latinski jezik
sa per
ambasador legatus
bijesan demens
bijesan furibundus
bijesan irascor
bijesan iratus
bijesan iratus
bijesan vehemens
biti bijesan saevio
biti jasan promptu
biti višak supersum
blesav demens
blesav laevus
blesav levus
brisati tergeo
brisati tergo
brisati tersi
brisati tersum
čak i sad adhuc
čaša calix, -icis, m.
čaša scaphium
čaša sciphus
češalj pecten, -inis, m.
desna šaka dextera
dio kosti sa zglobnom ploštinom condylus, -i, m.
disanje flatus
disanje spiritus
do sad adhuc
dobar posao aliquantum
dobrodošao acceptus
dosad hactenus
dosad iam
dosada taedium, tedium
dovršavanje terminatio
duboki san sopor
duša animus
duša fren, 2, frenos
dvotrbušast biventer, -tris, adj.
dvotrbušast digastricus, -a, -um, adj.
glasan vocalis, -e, adj.
gnušanje indignatio
griješan mendosus
grupni sastanak za rasravu consilium
hvalisavac laudator
iskusan callidus
iskušan exertus
izbrisati deleo
izbrisati rukopis induco
izmesariti trucido
jasan candidus
jasan perspicuus
kasni sat sero
kiša pluvia
klasa genus
klasa numerus
klasa ordo
komadić mesa caruncula, -ae, f.
kosa capillus, -i, m.
kosa crinis
kosa falx, falcis, f.
kosa saeta
kosa na glavi coma
košara alveus, -i, m.
košara calatus, -i, m.
kralješak spondylus, -i, m.
kralješak vertebra, -ae, f.
kušanje gustatus, -us, m.
kušati gusto
loša namjera malum
masa frequentia
masa plebs
masa plebis
masa turba
mesar macellarius
miješanje coruscus
miješanje quassatio
miješati commisceo
miješati misceo
miješati miscui
miješati mixtum
mirisati olfacto, 1.
misao mentis
misao mens
misao sententia
mršav exilis
mršav jejunus, 3, adj.
mršav tenuis
mršavost macies
na što se vješaju utezi trochlea, -ae, f.
nabasati invenio
naša noster
naša nostra
naša nostrum
nasađen stablima arbustus
nasilno se ponašati pertraho
ne samo ý nego također solum
nečasan čin dedecus
neiskusan novus
nemiješano putus
nesvjesan insciens
neugodno mirisati puteo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sa
- prevod za riječ: sa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ka | s | ja | sat | ta | ea | pa | sad | za | da | s. | sal | si | sam | san | sua | sag |


Moj prvi slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba