Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
pet jed
pet ljubimče
pet maza
pet maziti
pet miljenik
pet slovolja
pet tetošiti
pet zlovolja
petal latica
petal listić
petition molba
petition moliti
petition peticija
petition predstavka
petition traženje
petition zahtev
petition zahtjev
petitoner molitelj
petitoner tužilac
petrel burnica
petrifaction okamenjenje
petrifaction skamenjenost
petrify okameniti
petrify skameniti
petrify zapanjiti
petrify zaprepastiti
petrochemical petrohemijski
petrol benzin
petrol station benzinska pumpa
petrol station benzinska stanica
petroleum nafta
petroleum petrolej
petroleum petroleum
petticoat djevojka
petticoat donja suknja
petticoat žena
pettiflo praviti spletke
pettiflo svađati se
pettiflog praviti spletke
pettiflog svadjati se
pettiflogger smutljivac
pettiflogging nizak
pettiflogging sitan
pettiflogging smutljv
petting maženje
pettion moba
pettion moliti
pettion zahtev
pettion zahtjev
petty beznačajan
petty nalen

Naš jezik Engleski jezik
pet five
peta heel
peta nota sol
petak Friday
petak friday
petao cock
petao rooster
petarda torpedo
peteljka shank
peteljka stem
peti fifth
peti se go up
peti se lift
peti se rise
peticija petition
petlja hanger
petlja loop
petlja noose
petlja sling
petlja tab
petlja tag
petljati fumble
petnaest fifteen
petoboj pentathlon
petogodišnji quinquennial
petogodišnji plan five-year plan
petougao pentagon
petougaoni pentagonal
petrohemijski petrochemical
petrol. vrelo oil-well
petrolej kerosene
petrolej oil
petrolej petroleum
petrolejsko vrelo oil well
petroleum petroleum


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| opet | put | bet | zet | peti | pest | let | pe? | get | peta | jet | met | net | per | pat | pea | peat | peg | pelt | pen | pent | pep | pert | pit | poet | pot | set | vet | wet | yet |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba