Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
accordionist harmonikaš
activist aktivista
administer dati lek
administer dati lijek
administer i
administer potpomoći
administer prepisati
administer pridonijeti
administer rukovodilac
administer rukovoditi
administer upravljati
administer upravnik
administer vršiti
administer vršiti obavlja
administer vršiti obavljat
administration administracija
administration direkcija
administration ministarstvo
administration rukovodjenje
administration rukovođenje
administration uprava
administration vlada
administration and judiciary opća uprava i pravos
administrative administrativni
administrative izvršni
administrative poslovni
administrative upravni
administrator administrator
administrator rukovodilac
administrator tutor
administrator upravnik
advance listing novi list
agriculturist zemljoradnik
agronomist agronom
airline distanc zračno rastojanje
algebraist algebričar
algebraist poznavalac algebre
algorithmist algoritmičar
all-transistor potpuno tranzistoriz
amplistat amplistat
amplistat eletromagnetno pojač
anaesthetist anestetičar
anarchist anarhist
anarchistic anarhički
annalist letopisac
annalist ljetopisac
annalist pisac anala
antagonist antagonista
antagonist neprijatelj
antagonist protivnik
antagonist suparnik
antagonistic neprijateljski
antagonistic odbojni
antagonistic protivan
anti fascist antifašist
anti fascist antifašistički
anti-fascist antifašist
apiarist pčelar
apologist apologeta
archaelogist arheolog
aristocracy aristokratija
aristocrat aristokrata
aristocrat plemić
armistice primirje
arsonist palikuća
artist glumac
artist slikar
artist umetnik
artist umjetnik
artiste artista
artistic artistički
artistic umjetnički
assist asistirati
assist pomagati
assist pomoći
assist prisustvovati
assist učestvovati
assistance podrška
assistance pomoć
assistant asistent
assistant pomagač
assistant pomoćnik
assistant student
assistant zamjenik
assistant lecturer docent
assistor asistor
astroballistic astrobalistički
at a distance nadaleko
atheist ateista
atheist bezbožnik
atomistics atomistika
baffled piston ekranirani klip
baffled piston širmovani klip
ballistic balistički
ballistics balistika
baptistry krstionica
baroresistor barootpornik
baroresistor barorezistor
barrister advokat
barrister branilac
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ist
- prevod za riječ: ?ist

Naš jezik Engleski jezik
administracija administration
administrativni administrative
administrator administrator
aksijalno ležište thrust bearing
aktivista activist
alpinista mountaineer
amplistat amplistat
anarhist anarchist
anketni listić questionnaire
antagonista antagonist
antifašist anti fascist
antifašist anti-fascist
antifašistički anti fascist
apsolutistički autocratic
aristokrata aristocrat
aristokratija aristocracy
artista artiste
artistički artistic
asistent assistant
asistent teaching fellow
asistent hirurga dresser
asistirati assist
asistor assistor
astrobalistički astroballistic
ateista atheist
atomista nuclear
atomistika atomistics
atomistika nuclear physics
atomsfersko pištanje whistler
automobilist motorist
balistički ballistic
balistika ballistics
barorezistor baroresistor
batist lawn
baza brojnog sistema radix
beletristika fiction
beskoristan futile
beskoristan unavailing
beskoristan unproductive
beskoristan useless
bespristrasan dispassionate
biciklista bicyclist
biciklista cyclist
bilježenje, registro recording
binistor binistor
biološki sistem biosystem
biosistem biosystem
bistabilan bistable
bistabilni multivibr trigger
bistabilno kolo toggle circuit
bistabilno kolo trigger circuit
bistar clear
bistar comprehensive
bistar limpid
bistar lucid
bistar perspicacious
bistar smart
bistrina clarity
bistriti (se) clarify
bistriti (se) clear up
biti od koristi subserve
biti pristrasan side
bliski istok middle east
blistanje sparkle
blistanje splendour
blistati blaze
blistati glisten
blistati sheen
blistati sparkle
blistav ablaze
blistav bright
blistav brilliant
blistav dazzling
blistav flamboyant
blistav garish
blistav glossy
blistav resplendent
blistav shining
blistav shiny
blistav sparklin
blistav sparkling
blistav splendid
blistav nakit tinsel
blistav sjaj burnish
blistava kapljica spangle
blistavost brilliance
blistavost brilliancy
blister blister
blister-bakar blister-copper
bojište battle area
bojište battlefield
bojište field
boravište residence
boravište sojourn
boravište whereabouts
braća po hristu brethren
brod cisterna tanker
brodogradilište dockyard
brodogradilište shipyard
centralistički centralistic
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ist
- prevod za riječ: ?ist


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ost | ?ist | list | kist | isti | fist | gist | isto | is | isnt | it | mist | st | ist | vist |


Sanovnik rječnik snova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba