Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
it onaj
it ono
it taj
it to
a bit malkice, malko
a little malkice, malko
a little pomalo
ability darovitost
ability moć
ability platežna sposobnost
ability podobnost
ability pravna sposobn.
ability sposobnost
ability vještina
abolition abolicija
abolition obustava
abolition poništenje
abolition ukidanje
absurdity apsurdnost
absurdity besmislenost
absurdity glupost
absurdity nesmisao
acceptability mogućnost prijema
acceptability prihvatljivost
accessibility dostupnost
accessibility pristupačnost
acclivity nagib, uspon
accredit akreditovati
accredit opunomoćiti
accredit poveriti
accredit povjeriti
accredit pripisivati
acerbity oporost
acidity kiselina
acidity kiselost
acquisition dobit
acquisition kupovina preduzeća
acquisition prihvat podataka
acquisition prikupljanje podatak
acquisition pripajanje
acquisition sakupljanje
acquisition tekovina
acquit isplatiti
acquit izmiriti
acquit odgovoriti duž.
acquit odriješiti
acquit opravdati
acquit osloboditi kri.
acquittal ispunjenje
acquittal oslobadjanje
acquittal oslobađanje
acquittal pravdanje
acquittance potvrda
acquittance potvrda prijema
activity aktivnost
activity delovanje
activity djelatnost
activity djelovanje
activity energičan rad
activity preduzimljivost
activity level nivo aktivnosti
activity rate stepen aktivnosti
activity rate učestalost promjena
actuality istinitost
actuality realizam
actuality stvarnost
acuity oštrina
ad infinitum do beskonačnosti
adaptability prilagodljivost
adaptability upotrebljivost
add selected item to dodaj označenu stavk
addition dodatak
addition dodavanje
addition dopuna
addition povećanje
addition sabiranje
addition suma
addition zbir
addition record dodatni zapis
addition record novi slog
additional dodatan
additional dopunski
additional naknadni
additionally pored toga
additionally sem toga
additionally uz to
additions area područje prilaza
additive aditivan
additive dodatak
additive dodatni
additive primjesa
adjustability podešljivost
admissibility dopustivost
admissibility mogućnost
admit dopustiti
admit dovesti
admit dozvoliti
admit odobriti
admit primiti
admit priznati
admit propustiti
admit pustiti
admit upustiti
admittance admitansa
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: it
- prevod za riječ: it

Naš jezik Engleski jezik
238 litara hogshead
abolitirati abolish
aditivan additive
admiralitet admiralty
admiralitet navy
admitansa admittance
aeromiting air displays
aeromiting air show
afinitet affinity
agitacija agitation
agitator agitator
agitirati agitate
akreditiv credentials
akreditovati accredit
akviziter collector
algoritam algorithm
algoritamski algorithmical
algoritmičar algorithmist
amplitron amplitron
amplituda amplitude
amplitudno modulisan am wire
analitičar analyst
analitičar assayer
analitički analytic(al)
analitički analytical
andezit andesite
anolit anolyte
antilogaritam antilog
antilogaritam antilogarithm
antimonit antimonite
antracit anthracite
anuitet annuity
aperitiv aperitif
apetit appetite
apolitičan apolitical
arbitar arbiter
arbitar moderator
arbitraža arbitrage
arbitraža arbitration
arbitražna odluka arbitral award
arbitražni sud court of arbitration
arbitražni sudija referee
arhitekta architect
arhitektonski architectural
arhitektura architecture
aritmetička jedinica arithmetic unit
aritmetička srednja arithmetic mean
aritmetički arithmetic
aritmetički arithmetical
aritmetički podatak arithmetic item
aritmetičko polje arithmetic item
aritmetika arithmetic
aritmetizacija arithmetization
aritmograf arithmograph
auditorija audience
auditorijum auditorium
auditron auditron
austenit austenite
austenitik austenitic
automatska zaštita self-shielding
automatski monitor automonitor
automatsko ispitivan self-check
autoritativan authoritative
autoritet authority
autoritet power
baciti cast
baciti discard
baciti flip
baciti hurl
baciti pitch
baciti pounder
baciti put
baciti send
baciti sling
baciti throw
baciti (p.p. od flin flung
baciti (past od flin flung
baciti se flounce
baciti se pounce
baciti se throw
baciti senku shade
baciti sjenku reflect
baciti sjenku shade
baciti u vis toss
bakelit bakelite
balaviti slaver
balitron balitron
bančiti have a good time
bančiti revel
bandit bandit
banditizam recketeering
baritron barytron
baštiniti inherit
baviti se be employed with
baviti se be occupied with
baviti se occupy oneself with
baviti se occupy
baviti se practise
baviti se pursue
baviti se spor. sporting
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: it
- prevod za riječ: it


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | at | iz | bit | rit | rt | kit | nit | fit | hit | if | im | in | is | its | lit | mit | pit | sit | st | ih | tit | wit |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba