Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
cad gad
cad kukavica
academic akademik
academic akademski
academic naučan
academic naučnik
academic nerealan
academic teoretski
academic univerzitetski
academical akademski
academical univerzitetski
academician akademik
academies akademije
academy akademija
academy stručna škola
academy visoka škola
academy viša škola
academy of dramatic arts akademija scenskih u
academy of fine arts akademija likovnih u
academy of music muzička akademija
ambuscade ambush
ambuscade zaseda
ambuscade zasjeda
arcade arkada
arcade lučni otvor
ascade menu izbornik u nekoliko
barricade barikada
barricade prepriječiti
barricade zapreka
brick house facade cigla fasadna
brocade brokat
caddy kutija za čaj
cadence kadenca
cadence taktni signal
cadet kadet
cadet mladji sin
cadet mlađi sin
cadet pitomac
cadge moljakati
cadge prosjačiti
cadge torbariti
cadmium kadmijum
cadre kadar
cadre okosnica
cadre okvir
cadre ram
cadre šema
cascade kaskada
cascade kaskadni prikaz
cascade kaskadni prikaz svih
cascade stepeničasto
cascade vodopad
cavalcade konjička parada
cicada cvrčak
decadance propadanje
decade decenija
decade deset godina
decadence dekadencija
decadence opadanje
decadence propast
decadent dekadent
facade fasada
macadam drobljen kamen

Naš jezik Engleski jezik
čadj grime
čađ grime
čadj reek
čađ reek
čadj smoke
čađ smoke
čadj smut
čađ smut
čadj snuff
čađ snuff
čadj soot
čađ soot
čađati soot
čađav smoky
čadjav smutty
čađav smutty
čadjav sooty
čađav sooty
crn kao čađ sooty
koji čadjavi smoky
koji čađavi smoky
mačad kittens
momčad crew
momčad team
očaditi smut
očađavati smoke
praunučad great-grandchildren


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| nad | rad | ad | kad | bad | cab | gad | cam | can | cap | car | card | cat | caw | cod | pad | cud | dad | jad | fad | had | lad | mad | sad | wad |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba