Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
a long time ago odavno, odavna
abandoning napuštanje
aborginal prastari
aborginal prvobitni
aboriginal iskonski
aboriginal prvobitni
aboriginal starosedelac
aboriginal starosjedilac
aboriginal urodjenički
aboriginal urođenički
above average natprosječan
abridge lišiti
abridge ograničiti
abridge skratiti
abridge zbiti
abridgement izvod
abridgement ograničenje
abridgement skraćeni pregled
abridgement skraćenje
abrogate ukinuti (zakon)
abrogation ukinuće zakona
absorbing koji upija
absorbing privlačan
absorbing upijanje
absorbing usisavanje
absorbing zanosan
abutting podudarni
accommodating koji obuhvata
accommodating koji sadrži
accommodating ljubazan
accommodating pomirljiv
accommodating popustljiv
accommodating prilagodljiv
accommodating uslužan
according po rečima
according po riječima
according prema
according prema tome
according prema tvrđenju
according saglasno
according to sample vjeran uzorak
accordingly na taj način
accordingly prema tome
accordingly zato
accounting obračunavanje
accounting računovodstvo
accounting services knjigovodstveni serv
accuracy of a measuring i. tačnost mjernog inst
accuracy rating utvrđivanje tačnosti
acknowledge dopustiti
acknowledge nagrada
acknowledge potvrditi
acknowledge primiti znanju
acknowledge priznati
acknowledgement nagrada
acknowledgement potvrda
acknowledgement potvrđivanje
acknowledgement priznanje
acknowledgement zahvalnost
acknowledger ručica opreznosti
acknowledger ručica za potvrđivan
acknowledging potvrdni
acknowledgment of receipt potvrda prijema
acreage površ u ralima
acting gluma
acting igra
acting koji deluje
acting koji nastupa
active logic aktivna logika
acute angle oštar ugao
adapting prilagođavanje
add a legend dodavanje tumača zna
add gate adicioni član
add gate gejt za sabiranje
add gate član zbira
adding sabiranje
adding sabirni
adding machine mašina za sabiranje
addressing adresiranje
adjoining susedan
adjoining susjedan
adjudge doneti presudu
adjudge donijeti presudu
adjudge dosuditi
adjudge osuditi
adjudge presuda
adobe type manager aplika. za upravljan
adobe type manager aplikacija za upravl
advance guard avangarda
advance guard predstraža
advance listing novi list
advance-guard avangarda
advance-guard predstraža
advant-garde avangarda
advantage blagodat
advantage davati prednos
advantage davati prednost
advantage ići na ruku
advantage koristiti
advantage napredak
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: g
- prevod za riječ: g

Naš jezik Engleski jezik
g sol
200-godišnjica bicentenary
21 šiling guinea
ablativ - gramatički ablative
ađungovan adjoint
adresa grananja branch address
adresa praznog mjest blank address
aerokartograf aerocartograph
aerologija aerology
aerometeorograf aerometeorograp
aeromiting air displays
aeromiting air show
aeropsihograf aeropsychograph
agencija agency
agencije agencies
agenda agenda
agent agent
agent bloodhound
agitacija agitation
agitator agitator
agitirati agitate
aglomerat agglomerate
aglomerisati agglomerate
aglutinacija agglutination
agona agonic line
agonija agony
agrarni agrarian
agregat aggregate
agregat assembly
agregat unit
agregatni aggregate
agresija aggression
agresivan aggressive
agresivan offensive
agresor aggressor
agronom agronomist
agronomija agronomy
agronomski fakultet faculty of agriculture
aktivna logika active logic
akustički signal audible alarm
akvadag aquadag
alegorija allegoric
alegorija allegory
alegorija parable
alergičan allergic
alergija allergy
alga alga
alga seaweed
algebarski algebraic
algebra algebra
algebričar algebraist
algoritam algorithm
algoritamski algorithmical
algoritmičar algorithmist
alsimag alsimag
amalgam amalgam
amalgamacija amalgamation
amaterski opseg amateur band
analogan analogic
analogan analogical
analogan analogous
analogan analogue
analogan similar
analogija analogy
analogija parallel
analogija parity
analogni analog
analogni podaci analog data
analogni računar analog computer
anastigmatsko sočivo anastigmat
anegdota anecdote
angažirati engage
angažman engagement
angina angina
angina quinsy
angina tonsillitis
angle angina
anorganski inorganic
antagonista antagonist
antagonizam antagonism
antifeding antifading
antilogaritam antilog
antilogaritam antilogarithm
antimagnetski antimagnetic
antologija anthology
antropologija anthropology
apologeta apologist
argentan argentan
argo argot
argon argon
argonski laser argon laser
argostron argostron
argument argument
arheolog archaelogist
arheologija archaelogy
arheologija archaeology
arhipelag archipelago
aritmograf arithmograph
arkuskotangens arc-contangent
arkustangent arc-tangent
armirano gumeno crij reinforced rubber hose
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: g
- prevod za riječ: g


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | u | o | i | go | c | ga | h | | q | s | k |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba