Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
blockade blokada
blockade blokiranje
blockade blokirati
blockade opsada
blockade opsijedati
cockade kokarda
cockade značka
lackadaisical izveštačen
lackadaisical izvještačen
lackadaisical pun čežnje

Naš jezik Engleski jezik
kad as
kad if
kad when
akademija academy
akademija likovnih u academy of fine arts
akademija scenskih u academy of dramatic arts
akademije academies
akademik academic
akademik academician
akademski academic
akademski academical
arkada arcade
barikada barricade
barikada na putu roadblock
bilo kada ever
bilo kada matter when
blokada blockade
blokada blockage
dekadencija decadence
dekadent decadent
dekadni scale-of-ten
eskadrila squadron
eskadron squadron
ikad ever
ikad, ikada ever
kad god whenever
kad, kada if
kad, kada when
kada bath
kada bathtub
kada puddle
kada tub
kada tub
kada when
kada treba timely
kadar able
kadar cadre
kadar capable
kadar personnel
kadar staff
kadar (filmski) take
kadenca cadence
kadet cadet
kadgod ever
kadija Muslim judge
kadionica censer
kadmijum cadmium
kadrovska služba personnel department
kadrovski regular
kadulja sage
kaskada cascade
kaskader stuntman
kaskadna veza tandem
kaskadni prikaz cascade
kaskadni prikaz svih cascade
kaskadni spoj tandem
katkad sometimes
kojekad from time to time
konj.eskadron squadron
konjički eskadron squadron
mljekadžija milkman
muzička akademija academy of music
nekad sometime
nekada formerly
nekada once
nekada sometime
nekadašnji ancient
nekadašnji ex -
nekadašnji former
nekadašnji old
nekadašnji quondam
nekadašnji sometime
nikad neer
nikad never
nikada više nevermore
otkad since
otkad? how long?
otkad? since when?
pedagoška akademija teacher training college
pokatkad sometimes
ponekad rarely
ponekad sometimes
pozorišna akademija drama school
uvijek kada whence


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| nad | rad | ad | kap | kao | kod | ka | bad | kada | cad | gad | pad | dad | jad | ikad | fad | kat | had | kid | lad | mad | kal | sad | kas | wad |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba