Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
kid dete
kid dijete
kid jare
kid srndać
kiddy detence
kiddy djetence
kidnap kidnapovati
kidnap kidnapovati, kidnapi
kidnapper kidnaper
kidnapper otmičar
kidnapping kidnapovanje
kidnapping otmica
kidney bubreg
kidney bean vrsta pasulja
kidney-bean vrsta pasulja
skid iskliznuti
skid klizati (se)
skid kočiti
skid kočnica
skid skliznuti s
skid skliznuti se
skid smicati se
skid-pipe klizna cijev
skid-rolls klizni valjci

Naš jezik Engleski jezik
autom. prekidač cut-out
automatski prekidač cut out
barometarski prekida baroswitch
besprekidan ceaseless
epruveta za kidanje tension bar
granica prekida breaking strain
iskidan (past od tea tore
iskidati rend
iskidati tear to pieces
isprekidan abrupt
isprekidan broken
isprekidan desultory
isprekidan intermittent
isprekidan interrupted
isprekidan rambling
isprekidan snatchy
isprekidana linija broken line
isprekidane rambling
isprekidanost abruptness
kidanje breakdown
kidanje tearing
kidati pluck
kidati tear apart
kidati tear
kidisati attack
kidnaper kidnapper
kidnapovanje kidnapping
kidnapovati kidnap
kidnapovati, kidnapi kidnap
kidnuti slink of
kidnuti slink off
kip prekidač toggle switch
klip-prekidač toggle
mehanizam prekidača toggle
nadgledanje prekida truce supervision
neprekidan continual
neprekidan continuous
neprekidan eternal
neprekidan incessant
neprekidan perpetual
neprekidan steady
neprekidan unceasin
neprekidan unceasing
neprekidan unintermitting
neprekidan uninterrupted
neprekidan unremitting
neprekidan ton steady tone
neprekidni niz succession
neprekidno at all times
neprekidnost contiguity
neraskidiv permanent
neraskidiv unbreakable
okidač shooter
okidač trigger
okidač trip
okidajuća osovina torque bar
okidanje triggering
okidanje trip out
okidanje tripping
okidanje, puštanje triggering
okidni impuls window
okidni signal trigger
otkidajuća tračnica tear-off blade
površina kidanja fracture surface
prekid abruption
prekid break
prekid breakdown
prekid breaking
prekid breakthrough
prekid breakup
prekid cessation
prekid intermission
prekid pause
prekid respite
prekid rest
prekid rupture
prekid severance
prekid shutdown
prekid spell
prekid split
prekid standstill
prekid stop
prekid termination
prekid time out
prekid rada shut down
prekid rada shutdown
prekid rada sign-off
prekid radio veze black-out
prekid sednice adjournment
prekid sjednice adjournment
prekid skupštin prorogation
prekid struje break
prekid tabulacije tab suppress
prekid u programu interrupt
prekid upravljanja control break
prekidač breaker
prekidač shutter
prekidač switch
prekidač ticker
prekidač toggle
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: kid
- prevod za riječ: kid


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aid | kad | kod | bid | kim | kit | did | zid | vid | hid | kin | kind | lid | mid | rid | skid | kip |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba